El

September 2016
2016-09-29 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
Oktober 2016
2016-10-20 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Luleå Boka
2016-10-27 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag GÖTEBORG Boka
November 2016
2016-11-01 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-11-21 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-03 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr STOCKHOLM Intresse
ESA Vattenvägar- Vattenkraftens säkerhetsanvisningar 1 dag   Intresse
Ej schemalagda kurser
Åskskydd 1 dag   Intresse