Fastighet

Fastighet - Affärer och ekonomi
2017-02-20 Ekonomi - baskurs för fastighet/bygg 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-08 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-21 Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-16 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-02 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-06 Hyresförhandlingar för lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr   Intresse
Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr   Intresse
Fastighet - Arbetsmiljö
2016-12-07 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-15 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr STOCKHOLM Boka
Effektiva metoder för att undvika sanktionsavgifter 2 dgr   Intresse
Fastighet - Energi
Belysningsdesign 2 dgr   Intresse
Fastighetsautomation 2 dgr   Intresse
2016-11-29 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-04 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Förvaltning och utveckling
Våren 2017 BIM i förvaltning 1 dag STOCKHOLM Intresse
2016-11-16 Driva mindre byggprojekt 2 dgr Stockholm Boka
2017-06-13 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dgr   Intresse
2017-05-10 Fastighetsbildning för förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
Grundläggande BIM 1 dag   Intresse
2017-02-09 Installationssamordning - problemlösaren i byggprojektet 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-06 Introduktion till fastighetsbranschen 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-04-03 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr Stockholm Boka
2017-03-23 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Hyres- och fastighetsjuridik
2017-05-08 Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-01 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-28 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr STOCKHOLM Boka
Hyreskontrakt för lokaler 1 dag   Intresse
2017-02-27 Hyresrätt del 1, bostäder och lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-03 Hyresrätt del 2, bostäder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-07 Hyresrätt del 2, lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-20 Hyresrätt del 2, lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-15 Hyresrätt del 3, lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-13 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-29 PBL 1 dag STOCKHOLM Boka
Fastighet - Miljö
2017-03-06 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-02-14 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-17 Miljöinventering av byggnader 2 dgr GÖTEBORG Boka
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr   Intresse
Fastighet - Teknisk förvaltning
2016-11-16 Driva mindre byggprojekt 2 dgr Stockholm Boka
2017-06-13 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighetsautomation 2 dgr   Intresse
2016-11-28 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-05 Installationer - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2016-11-24 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
2017-03-23 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-22 Tillgänglighet - utbildning inför certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Fastighet - Upphandling och avtal
2016-11-01 Aff - Grund Förvaltningsjuridik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-05 Aff - Grund Förvaltningsjuridik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-16 Driva mindre byggprojekt 2 dgr Stockholm Boka
2017-06-13 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dgr   Intresse
Konsultavtalet - ABK 09 1 dag   Intresse
Offentlig upphandling 2 dgr   Intresse