Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
Miljöinventering av byggnader 2 dgr   Intresse
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
2016-09-22 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
2016-11-22 Tillgänglighet - utbildning inför certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2016-10-04 PBL 1 dag Stockholm Boka
2016-11-15 Planprocessen - så fungerar den 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-11-29 Planprocessen - så fungerar den 2 dgr STOCKHOLM Boka