Certifiering

Certifieringsflöden

Vi på STF ser en efterfrågan för utbildningar inom nätverksteknik där du får möjlighet att verifierar din kunskapsinvestering.

För dig som söker en mycket kostnadseffektiv och heltäckande certifieringsutbildning inom nätverksteknik som är på svenska med svenska erfarna teknikutbildare och som är systemleverantörs och produktoberoende erbjuder STF detta genom

Certifieringsflödet för Nätverkstekniker
Du vill visa en ökad kompetens för dig själv och din arbetsgivare. Du vill växa i din yrkesroll och öka din anställningsbarhet utan låsning till leverantörsutbildningar så att du friare kan jobba med olika tekniklösningar. Dessutom vill du att utbildningen ska fokusera på teknikkunskap mer än att klara produktleverantörens snävare utbildning med fokus på en viss produktfamilj och kostsamma kunskapsprov.

Du får en mer bestående kunskap och roligare utbildning genom att kurserna erbjuder både teoretiska och praktiska moment. Du får gå en utbildning med utbildare som arbetar som specialister i branschen, där kurserna som ingår knyter an till varandra som en röd tråd utan onödiga överlapp eller luckor. Du får en utbildning med fokus på många praktiska övningar inom många teknikområden så att du lätt ska kunna relatera till kunskapen i din egen arbetssituation. Du får en utbildning med svensk kursdokumentation där både kurs och kunskapsprov ingår.

Certifieringsflöde för Nätverkstekniker, 9 dagar, 43 000 kr.
(Du anmäler dig till tre kurser. Nätverksteknik praktisk grundkurs, IP-nät – tjänster och protokoll, samt Routing Internetworking, för kursdatum se datum för varje individuell kurs)

Det teoretiska och praktiska kunskapsprov efter varje kurs ger efter avslutad utbildning en certifiering. Certifieringen är ett bevis på att du verkligen har lärt dig och praktiskt kan arbeta inom nätverksområdet.

Du kan även välja att gå varje kurs separat och om du väljer att inte certifiera dig med våra kunskapsprov får du ändå kursintyg efter varje avslutad kurs.

För mer information och anmälan kontakta Ante eller Martin på; ante.nordlund@stf.se, 08-586 386 48
martin.rawet@stf.se, 08-586 386 46