Nätverk & TCP/IP

Oktober 2016
2016-10-11 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-24 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2016
2016-11-08 IP-nät - tjänster och protokoll 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-15 Hacking - workshop 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-29 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Ej schemalagda kurser
WiFi-projektering 4 dgr   Intresse
WiFi konfigurering, WLAN 3 dgr   Intresse
SDN Hands-on 3 dgr   Intresse
OpenDayLight - bootcamp 2 dgr   Intresse
Kickstarta Python för nätverksingenjörer 3 dgr   Intresse