Nätverk & TCP/IP

Mars 2017
2017-03-21 Nätverksteknik - praktisk grundkurs 3 dgr Stockholm Boka
2017-04-05 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-24 IP-nät - tjänster och protokoll 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
2017-05-09 WiFi-projektering 4 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Ej schemalagda kurser
SDN Hands-on 3 dgr   Intresse
OpenDayLight - bootcamp 2 dgr   Intresse
Kickstarta Python för nätverksingenjörer 3 dgr   Intresse
Hacking - workshop 3 dgr   Intresse