EFNMS certifiering - European Expert in Maintenance Management

Svensk industri kommer allt närmare övriga europa. Arbetsmarknanden blir alltmer gemensam och det blir viktigare att översätta sin yrkeskompetens! Om du kan styrka din kompetens vid en skriftlig tentamen annordnat av UTEK och EFNMS kan du kalla dig för "European Expert in Maintenance Management".

Strategisk drift & underhåll samt Kvalificerad underhållsutbildning togs fram på önskemål av UTEK 1991 för att motsvara de krav som förväntas av en "European Expert in Maintenance Management" och har sedan dess kontinuerligt uppdaterats mot dessa krav (Här hittar du kravspecifikationen).

Föreningen Underhållsteknik - UTEK och dess samarbetsorganisation EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) är de som utför tentamen och certifiering. Se nedan för tentamensprocessen alternativt besök www.utek.se eller www.efnms.org.

Om du vill tentera gäller följande:

Tentamen med intyg utfärdat av UTEK

1. Ledning och organisation samt beslutsstöd (40/55p) 4 tim
2. Drift- och anläggningssäkerhet samt metoder (30/45p) 3,5 tim

Svenskt certifikat utfärdat av UTEK

3. Godkänd tentamen på 1 och 2 ovan
4. Fem års praktisk erfarenhet inom underhåll, varav två år i ledande ställning. Av detta skall ett år ha inträffat de senaste arton månaderna.

Europeiskt certifikat utfärdat av EFNMS

5. Klarat 1-4 ovan
6. Tentamen i det engelska språket inom underhåll 1 timGenomförs samma dag som 1 och 2 med samma kontroll

För ytterligare upplysningar om tentamen
Jan Frånlund, UTEK
08-664 09 25
utek@telia.com