Produktion

September 2016
2016-09-29 Internet of Things, IoT - sakernas internet grundkurs 2 dgr GÖTEBORG Boka
Oktober 2016
2016-10-11 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-13 Internet of Things, IoT - sakernas internet grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-18 ISO 17025 - Kvalitetssystemet för laboratoriet 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-24 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-25 Internet of Things, IoT - sakernas internet grundkurs 2 dgr MALMÖ Boka
2016-10-25 Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr Stockholm Boka
November 2016
2016-11-08 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-10 Internet of Things, IoT - affärsmöjligheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-15 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-29 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
December 2016
2016-12-05 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
Februari 2017
2017-02-06 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Maj 2017
2017-05-09 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
Juni 2017
2017-06-01 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr   Intresse
Embedded Linux - grundkurs 5 dgr   Intresse
Kurser som genomförs på begäran
Linux Fundamentals 4 dgr   Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr STOCKHOLM Intresse
Enterprise Linux Systems Administration 5 dgr   Intresse
Ej schemalagda kurser
Strategisk drift & underhåll 4 dgr   Intresse
Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr   Intresse
Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr   Intresse
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Form och Läge toleranser 2 dgr   Intresse
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse