Vätsketransport & strömningsteknik

November 2016
2016-11-15 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
December 2016
2016-12-05 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
Februari 2017
2017-02-06 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Maj 2017
2017-05-08 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
2017-05-16 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
Ej schemalagda kurser
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Tillämpad strömningsteknik 4 dgr   Intresse