Föreskrifter - Elsäkerhet

September 2016
2016-09-07 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr JÖNKÖPING Boka
2016-09-29 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr Stockholm Boka
Oktober 2016
2016-10-06 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM-ARLANDA Boka
2016-10-12 ESA 14 i verkligheten 2 dgr AVESTA Boka
2016-10-18 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-18 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 2 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-10-25 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
November 2016
2016-11-09 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-11-15 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
2016-11-16 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-11-21 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-22 Ellära med viss matematik 4 dgr STOCKHOLM Boka
2016-11-22 Besiktning i praktiken 2 dgr Göteborg Boka
December 2016
2016-12-05 ELSÄK 16 - Stockholm-Arlanda Boka
2016-12-05 ELSÄK 16 - Stockholm-Arlanda Boka
2016-12-06 ELSÄK 16 - Stockholm-Arlanda Boka
2016-12-08 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
2017-04-03 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
April 2017
2017-04-25 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-27 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr STOCKHOLM Intresse
ESA Röjning 1 dag   Intresse
Ej schemalagda kurser
Kontroll före idrifttagning 1 dag   Intresse
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse