Föreskrifter - Elsäkerhet

December 2016
2016-12-08 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag MALMÖ Boka
Januari 2017
2017-01-12 Ansvar för elinstallationsarbete - vd eller elinstallatör? 1 dag STOCKHOLM Boka
Februari 2017
2017-02-09 Ansvar för elinstallationsarbete - vd eller elinstallatör? 1 dag GÖTEBORG Boka
2017-02-16 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM Boka
Mars 2017
2017-03-07 Besiktning av elinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-14 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-03-22 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-28 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 2 dgr STOCKHOLM Boka
April 2017
2017-04-03 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-04 Elansvar - Ledningssystem för elsäkerhet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-04-06 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag GÖTEBORG Boka
2017-04-25 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-27 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag STOCKHOLM Boka
Maj 2017
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-18 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag JÖNKÖPING Boka
2017-05-30 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-30 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 2 dgr GÖTEBORG Boka
Juni 2017
2017-06-13 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-09-12 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr STOCKHOLM Intresse
ESA Röjning 1 dag   Intresse
Ej schemalagda kurser
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse
ESA 14 i verkligheten 2 dgr   Intresse
ELSÄK 16 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag   Intresse
Ellära med viss matematik 4 dgr   Intresse
BAS P och BAS U English version 1 dag   Intresse