Jordning - EMC

Oktober 2016
2016-10-11 Potentialutjämning 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-02-07 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
Mars 2017
2017-03-21 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr Stockholm Boka
April 2017
2017-04-25 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-27 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd vid kortslutning och skydd mot elchock 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr Stockholm Boka
Kurser som genomförs på begäran
EMC - skärmning och jordning 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Ej schemalagda kurser
Åskskydd 1 dag   Intresse
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr   Intresse