Reläskydd

November 2016
2016-11-09 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr GÖTEBORG Boka
2016-11-22 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-02-07 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr Stockholm Boka
Mars 2017
2017-03-14 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr Stockholm Boka
April 2017
2017-04-18 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2017
2017-05-30 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr Stockholm Boka
Ej schemalagda kurser
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr   Intresse
Mättransformatorer 3 dgr   Intresse