HEJ! Vi är teamet bakom din nästa utbildning

Skicka ett mejl eller ring oss...
Vi svarar på dina frågor om kompetensutveckling! 

STF Ingenjörsutbildning AB
Box 1080   10139 Stockholm  .  Besök: Kungsbroplan 3A  11227 Stockholm
08-586 386 00  .   info@stf.se

Gunilla Ahrnfeldt

Bygg & Fastighet

gunilla.ahrnfeldt@bfab.se

08-586 386 62

Lena Gerlich

Bygg & Fastighet

lena.gerlich@bfab.se

08-586 386 66

Lillemor Pihl

Bygg & Fastighet

lillemor.pihl@stf.se

08-586 386 83

Hampus Bengtsson

Bygg & Fastighet

hampus.bengtsson@stf.se

08-586 386 04

Karin Stening

Arbetsmiljö, Projektledning/Ledarskap

karin.stening@stf.se

08-586 386 22

Lotta Holmgren

Produktansvarig

lotta.holmgren@stf.se

08-586 386 76

Rickard Wallgren

Projektledning/Ledarskap

rickard.wallgren@stf.se

08-586 386 72

Anna Granholm Thorén

IT/Telekom

anna.granholm-thoren@stf.se

08-586 386 24

Ante Nordlund

IT/Telekom

ante.nordlund@stf.se

08-586 386 48

Martin Rawet

El, IT-ansvarig

martin.rawet@stf.se

08-586 386 46

Marie-Louise Wesslén

El

marie-louise.wesslen@stf.se

08-586 386 47

Lars Kilsgård

Föreläsare El & Arbetsmiljö

lars.kilsgard@stf.se

070-688 10 71

Sven Rosén

Föreläsare / Ansvarig Bjurfors övningsanläggning

sven.rosen@stf.se

072-714 79 20

Kenth Ryeskog

Föreläsare El

kenth.ryeskog@stf.se

070-629 02 09

Homa Rad

Industriteknik, Energi

homa.rad@stf.se

08-586 386 25

Klas Palmer

Industriteknik, EL, Energi

klas.palmer@stf.se

08-586 386 03

Per Zetterberg

Affärsområdeschef

per.zetterberg@stf.se

Marknad

Marita Wallin

Projektledare Marknad

marita.wallin@stf.se

08-586 386 43

Jessica Bergmark

Projektledare Digital Marknad

jessica.bergmark@stf.se

08-586 386 28

VD & Ekonomi

Hanna Bengtsson

Ekonomiassistent

hanna.bengtsson@stf.se

08-586 386 14

Magnus Piper

Ekonomichef

magnus.piper@stf.se

08-586 386 11