Logo

4 kurser för dig som är projektledare i ett teknikdrivet företag

Kommunikativ, effektiv, målmedveten och flexibel – vad krävs egentligen för att vara en vass projektledare? Vilka verktyg och metoder ska ni jobba med? Vi har kurserna inom projektledning som direkt ger dig praktisk kunskap att använda i ditt arbete. 

Projektledning

 

Att leda en projektgrupp 13-14 nov
Din förmåga att leda ett framgångsrikt projektteam stärks genom kunskap om olika personlighetsprofiler, hur du motiverar, delegerar och kommunicerar. Allt det plus strukturerad mötesteknik går vi igenom i den här kursen.


Agil visuell projektledning 26-27 nov
Ett effektivt och inspirerande sätt att arbeta som ökar möjligheten till ständig förbättring och utveckling I en snabb och föränderlig värld. Med agil projektledning kan du korta projekttiden och öka innovationstakten.


Portföljstyrning 27 nov
Hur ska projekt hanteras och styras från ett övergripande verksamhetsperspektiv? Best-praxis och internationella standarder inom portföljstyrning och programhantering och stort fokus på beställarrollen får du i denna kurs.


Projektkommunikation 4-5 dec
Varför misslyckas så många projekt? Vi går igenom två viktiga delar av en fungerande projektkommunikation - det kommunikativa projektledarskapet och den effektskapande kommunikationen.


Här hittar du alla våra kurser inom projektledning.

Till toppen