Logo

Anette och Tina om kursen

Anette och Tina är våra uppskattade föreläsare på kursen Projektledning i tekniska projekt, här svarar de på några frågor om kursen. 

projektledning

 

Vad tror ni är den största utmaningen man står inför när man söker sig till denna typ av projektledningsutbildning?

De flesta som går kursen vill skaffa sig en bättre överblick och få bättre ordning och reda i sina projekt. Det handlar ofta om att de vill förstå sina projekt bättre och vad som påverkar dem. Men, utifrån de erfarenheter vi har från tidigare kursomgångar tror vi att den största utmaningen inte ligger innan kursen, utan efteråt, när man kommer tillbaka till sin vardag och vill omsätta det man lärt sig i praktisk handling. Det är ju inte alls säkert att förutsättningarna i vardagen är sådana att man bara kan börja använda allt man lärt sig rakt av. Tillämpningen av den nya kunskapen och verktygen underlättas av att det är flera från samma verksamhet som samtidigt går kursen och som sedan tillsammans successivt utvecklar förmågan att genomföra, styra och leda sina projekt i vardagen.

Vi har förstått att konkreta verktyg och modeller är viktigt för våra kursdeltagare. Vad tar dem med sig efter kursen?

Vi tror att kursdeltagarna tar med sig massor av saker från kursen! Såsom vi ser det är projektledning ett hantverk och om man ska vara en duktig hantverkare måste man känna till sina verktyg och man måste kunna använda dem. "Verktygen" i projektledning är av olika slag. Det kan handla om metoder som man kan använda för att analysera, planera eller utvärdera projektarbete, t ex metoder för kommunikationsplanering och riskanalys. Det kan också handla om modeller och teorier som man kan använda för att analysera och förstå det man gör eller sådant som händer i projektet, t ex SWOT, intressentmodeller och teorin om situationsanpassat ledarskap. Och så kan det slutligen handla om begrepp som hjälper till att kategorisera och skapa förståelse för det som görs. Skillnaden mellan ett "målsökande" och ett "målstyrt" projekt, till exempel. Allt detta innehåller kursen – och mycket mer. Även om det här låter teoretiskt lovar vi att det inte är det under kursen! En bonus som alla deltagare får med kursen är de samlade erfarenheterna i rummet. Genom att vi utgår från, och aktivt arbetar med, de olika deltagarnas tidigare erfarenheter av projektarbete sätter vi in modellerna och teorierna i praktiska sammanhang. Det är inget "torrsim" i kursen utan kunskaper byggs upp i takt med att erfarenheter utbyts och utvecklas.

Ni är väldigt uppskattade föreläsare och får 5,3 i utvärderingarna. Vad tror ni det är som gör er så framgångsrika?

Det är väl egentligen en fråga som deltagarna ska svara på.... ☺ Vi tror att det är för att vi gillar det vi gör! Vi brinner båda för projektledning och vi tycker det är jättespännande att träffa kursdeltagarna, ta del av deras vardagsberättelser och hjälpa dem vidare genom att hjälpa dem sortera i "projektledarens verktygslåda". Kanske smittar vår entusiasm av sig? Även om vi båda har befunnit oss i projektledningsområdet i rätt många år nu – drygt 15 år blir det när vi räknar efter – tycker vi fortfarande att det är ett intressant område, både för att det hela tiden utvecklas och för att det sker en massa spännande forskning inom området. Vi tycker också om att jobba tillsammans och är ett bra team – det märker nog kursdeltagarna också.

Till toppen