Logo

Är radio räddningen?

Tillgång till stabila kopplingar till internet, digitala samhällstjänster och andra datanät är en nationell angelägenhet i en alltmer digitaliserad omvärld. Finns förutsättningarna grävs fiber i stor utsträckning. Med vad gör vi när vi stöter på ekonomiska eller fysiska hinder för att gräva fiber?


Tillgång till datanät en nationell angelägenhet

Tillgång till stabila kopplingar till internet, digitala samhällstjänster och andra datanät är en nationell angelägenhet i en alltmer digitaliserad omvärld. Förbindelsen ska tåla påfrestningar, vara stabilt, kraftfullt och motståndskraftigt. Dessutom ha låg fördröjning, vara tillgängligt, pålitligt och säkert.

Finns förutsättningarna grävs fiber i stor utsträckning. Med vad gör vi när vi stöter på ekonomiska eller fysiska hinder för att gräva fiber? Vad gör vi när vi har tidskritiska krav på nätförbindelse? Vilka alternativ står till buds för att kunna erbjuda uppkoppling i hela vårt avlånga land?

Robusta radionät ett alternativ
Radionät är känsligare för klimat och annan fysisk påverkan än vad en nedgrävd fiberkabel är. För radionät behöver rätt val av och ansökan om radiokanaler utredas liksom installationsmöjligheter. Att arbeta med radionät innebär att utgå från statistiska antaganden och se till att överbrygga teoretiska hinder, göra en risk- och säkerhetsanalys och att alltid mäta resultat. Men radionät kan vara räddningen för en ny anslutning.

SSNF, Svenska Statsnätsföreningen, lanserade i augusti 2019 en vägledning för robusta radionät som innefattar ett flertal olika sätt att använda sig av en process för radiokommunikation. Det är en detaljerad vägledning skriven av branschaktörer.

Är du teknisk chef, stadsnätschef eller projektledare? Är du nät-, system-, planerings eller radioingenjör? Handlägger du kommunägda stadsnät eller operatörsnät? Vet du om att vägledningen finns? Har du kunskaperna för att kunna fundera på radionät som alternativ?

Vill du veta mer?
STF Ingenjörsutbildning har som enda utbildningsföretag en nyframtagen utbildning som använder vägledningen ”Robusta Radionät” som bas och utökar detta med förtydliganden, bilder och exempel. Mer information om kursinnehåll och datum hittar du här.

Du är också varmt välkommen att höra av dig till Martin Rawet, kund- och produktansvarig inom Fiber, Nätverk & Telekom, martin.rawet@stf.se.

 

Fem snabba fakta om vägledningen och kursen Robusta radionät
1. Svenska Stadsnätsföreningen har tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) och en rad branschaktörer tagit fram en vägledning för hur man ska bygga robusta radionät där etableringen av optisk fiberinfrastruktur inte är genomförbar av praktiska eller ekonomiska skäl.

2. Vägledningen ”Robusta radionät” ger en omfattande handledning för hur näten ska planeras, byggas och driftsättas.

3. Vägledningen ger också värdefull information till beställare avseende kravställningen mot projektörer, byggare och andra som är inblandade i processen.

4. STF Ingenjörsutbildning har tillsammans med Nyqvist Consulting AB tagit fram en 2 dagars kurs baserad på vägledningen för Robusta radionät.

5. Kursen tillsammans med vägledningen ger en fördjupad kunskap om hur man realiserar en robust radiobaserad infrastruktur i kommunala eller privata nät.

Vill du ta del av vägledningen hittar du den här.

Till toppen