Logo

Bättre förutsättningar för IoT, Johan berättar

Möt föreläsare Johan Nyqvist på grundkursen Internet of Things, IoT - Sakernas internet

Johan_om_Internet_of_Things

Förutsättningarna är bättre för IoT, varför?

Att maskiner pratar direkt med andra maskiner är inget nytt. Automatisk avläsning av exempelvis elmätare har funnits i många år. Så vad är då skillnaden mellan det och Internet of Things (sakernas internet)? Främst är det att fler saker kopplas upp samt att information mellan olika branscher börjar att utväxlas. En drivkraft är att sensorer och hela datasystem på ett chip stort som en nagel har blivit så billiga att "allt" kan kopplas upp och sända data, eller styra saker. Om data genereras kan den analyseras och man kan styra olika saker tack vare ny kunskap. Just att koppla upp "allt" kan appliceras på en massa branscher och områden och därför är IoT ett väldigt brett område.

 

Hur används det idag?

Teknikområdet är idag i sin inledning. Anledningen till att det är så pass hett med IoT just nu är att alla företag försöker att positionera sig inför den massmarknad som väntas. I dagsläget ligger fokus mer på att sätta standarder, göra mindre fältförsök och dra slutsatser ur dessa försök och tester. Tidiga branscher är kraft- och eldistribution samt hälso- och sjukvård. Här finns det flera olika projekt, delvis finansierade av EU, som utvärderar hur IoT kan ge mest nytta. Vidare finns det en del städer som har utropat sig till "smarta städer" med syfte att gå i frontlinjen för att prova olika lösningar för att styra processer i städer.

 

Vem påverkas av IoT och hur?

Tidiga branscher som kommer att använda IoT tror man är bland annat tillverkningsindustri och fastighetsförvaltning. Det betyder att alla som jobbar inom dessa branscher kommer att påverkas först. Processingenjörer för styrning av fastigheter eller industri, fastighetsägare, tekniker av olika slag och andra kommer att påverkas relativt tidigt av IoT. Här bör företagen i dessa branscher arbeta med pilotprojet, titta på andra tidiga projekt för att lära sig och förstå hur tekniken kan användas just för deras företag eller organisation. Vidare bör man kanske titta på de olika branschstandarder som börjar skapas. I ett längre perspektiv kommer väldigt många branscher och processer i samhället att påverkas. Som vanligt när det gäller ny teknik kommer några att ta till sig den och bli branschledande och det tvingar andra att följa efter för att kunna konkurrera med samma förutsättningar.

 

Vad finns det för vinster med IoT?

Här beror det på vilken bransch vi pratar om. Om vi tar fastighetsstyrning som ett exempel så är det lägre energiförbrukning, bättre underhåll och mer nöjda kunder som ligger i fokus. Detta kan naturligtvis översättas i pengar. Inom sjukvården ligger vinsten i att avlasta den manuella sjukvården med andra system för att klara av framtidens vårdbehov. Vi blir äldre och äldre med färre antal personer som kan hantera oss när vi blir gamla. Inom området smarta städer ser man IoT som ett sätt att lösa komplexa frågor i flera av jordens mega-städer så här ligger vinsten mer på att skapa en bättre livsmiljö för stadens innevånare. Det som är spännande med IoT är att om stora mängder data samlas in och analyseras, kan nya insikter skapas med hjälp av dataanalys. Detta i sin tur kan skapa nya idéer om tjänster som vi ännu inte har tänkt på. IoT är en långsam revolution i vårt sätt att bygga vårt samhälle.

 

STF Ingenjörsutbildning erbjuder flera kurser inom IoT

Internet of Things, IoT - Sakernas internet grundkurs
Internet of Things, IoT - Affärsmöjligheter
Internet of Things, IoT - Teknik och Protokoll

Till toppen