Logo

Lars Messing om de uppdaterade Reläskyddskurserna

Vi är mycket stolta och glada över vårt mångåriga samarbete med Lars Messing. Lars är en av våra mest erfarna och uppskattade föreläsare på STF:s Reläskyddskurser och därför har vi givit honom i uppdrag att uppdatera kurserna Reläskydd I – Grundkurs och Reläskydd II –  Fördjupning. I samband med lanseringen av de uppdaterade kurserna har vi valt att ställa några frågor till honom.

messing.png
Hej Lars! Vem är du och vad har du för bakgrund?
Jag är en senior ingenjör som arbetat med kraftsystem i drygt 40 år. Under dessa år har jag haft Sydkraft (numera E.ON Sverige), ABB Substation Automation Products, Gothia Power och DNV GL Sverige som arbetsgivare. Mina arbetsområden har bland annat varit utformning av felbortkoppling, selektivplaner, statisk kraftystemanalys, dynamisk kraftsystemanalys och applikation av grid codes. 

STF har givit dig uppdraget att uppdatera kursmaterialet och se över upplägget för våra kurser Reläskydd I och Reläskydd II. Kan du berätta lite om uppdateringen?
Upplägget i de uppdaterade kurserna Reläskydd 1 och Reläskydd 2 är att Reläskydd 1 behandlar grundläggande frågor kring felbortkoppling, med tyngdpunkt på distributionsnät, medan Reläskydd 2 behandlar reläskydden lite mer på djupet. Vidare har varje avsnitt textdokumentation som kommer tryckas till en bok.

Det finns fler gruppövningar och beräkningsövningar i kurserna, kan du berätta lite om hur du tänker kring det?
Erfarenheterna är att det är svårt att tillägna sig ny kunskap genom att ”bara lyssna”. Vid gruppövningar, som är kopplade till de olika teoriavsnitten, uppstår många viktiga och intressanta diskussioner vilket gör att inlärningen blir mer aktiv och effektiv.

Vem vänder sig kurserna till?
Alla som behöver grundläggande kunskaper inom reläskydd och felbortkopplingssystem som t.ex. Chefer med anläggningsansvar, projektörer, konstruktörer, underhållsansvariga och reläskyddsingenjörer. 

Vad tror du blir framtidens största utmaningar när det gäller felbortkopplingssystemet och framtida elnät?
Nya typer av genereringar där anslutning till nätet sker via kraftelektronik, ger ändrade förutsättningar för beräkning av felströmmar.  Ny teknik innebär att ingenjörer som arbetar med felbortkopplingssystem behöver kompetens inom fler områden än tidigare: Mer komplexa reläskydd, kommunikationssystem, traditionell elkraftkunskap med mera. Samhällets sårbarhet vid elavbrott ökar, vilket ställer hårdare krav på korrekt felbortkoppling.

Vill du veta mer om kursrna Reläskydd I – Grundkurs och Reläskydd II –  Fördjupning?

Kontakta Veronica Liiv
08-586 386 17
veronica.liiv@stf.se

Till toppen