Logo

Maria Perzon Burman om Chef- och Ledarprogrammet

Maria arbetar på Cranex och genomför just nu diplomutbildningen Chef- och ledarprogrammet. Cranex är ett industriföretag som utför underhåll, modernisering, automation, konditionsanalys och nyleverans av traverser, telfrar, roterande maskiner och portar. Bolaget finns för närvarande i Luleå, Kiruna och Gällivare (Aitik) och verkar framförallt inom gruv-, stål- och pappersindustrin.

Maria om Chef- och ledarprogrammet
Hej Maria! Berätta lite mer om din roll på Cranex

Jag arbetar som vice VD och controller där jag ansvarar för den interna företagsstyrningen och utvecklingen i bolaget.

Nu har du kommit halvvägs in i programmet, tycker du att du har fått använda dig av kunskaperna som du har lärt dig hittills?
Ja, det tycker jag. Det var mycket lärorikt att få insikt i hur samma budskap kan tas emot på en mängd olika sätt och jag har fått användbara kunskaper och handfasta tips för att tydliggöra min kommunikation. Jag har haft stor nytta av olika tekniker för att kommunicera och motivera beroende på mottagare. Jag känner mig tryggare i min ledarroll och ser med tillförsikt fram emot resterande delar av utbildningen.

Varför valde du att gå den här utbildningen?
Jag valde den på rekommendationer, bl.a. för att STF haft andra kurser med bra upplägg.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att vidareutvecklas i sin ledarroll?
Lär känna dig själv, identifiera både dina goda och de mindre smickrande sidorna och lyssna av din omgivning. Då blir det lättare att forma din ledarroll utifrån dina egna förutsättningar. Försök också hitta forum för reflektion och tillåtande öppna diskussioner. Många gånger är feedback och nya infallsvinklar bra verktyg för personlig utveckling.

Vill du veta mer om Chef- och ledarprogrammet?
Chef- och ledarprogrammet består av tre kunskapsblock; Att leda sig själv och andra, Att leda affären och Att leda förändring. Teori varvas med praktiska övningar. Varje del kan läsas fristående men läses med fördel som ett helt program om 8 dagar. Första utvärderingen landade på 5,6 på en 6-gradig skala.
Kontakta gärna Lotta Holmgren, programansvarig, om du vill veta mer! lotta.holmgren@bfab.se
Nästa utbildningsstart är 14 februari 2019

Till toppen