Logo

Föreläsare Miltos om innehåll och upplägg i IoT - Teknik & Protokoll

"Kursens inledning behandlar allmän kunskap om IoT. Kursens tyngdpunkt är på IoT nät och arkitektur samt protokoll som används senare under kursen."

Miltos Tricopoulos berättar om upplägget i kursen Internet of Things, IoT, teknik och protokoll.

 
Miltos_om_Internet_of_Things

Kan du med några ord beskriva ambitionen och målsättningen med kursen Internet of Things, teknik & protokoll?

Kursen Internet of Things, IoT teknik & protokoll är mycket mer tekniskt detaljerat än en "overview" kurs. Vi kunde lika väl kalla kursen "IoT architecture" eller "IoT technology" med tonvikt på protokoll.

 

Hur är kursen upplagd?

Kursens inledning behandlar allmän kunskap om IoT. Kursens tyngdpunkt är på IoT nät och arkitektur samt protokoll som används senare under kursen. Andra delen handlar om protokoll och kommunikation med mer teknisk detaljinformation. Vi går igenom flera protokoll som nämns i IoT sammanhanget men vi lägger vikt på de som listas och finns i Kursbeskrivningen. Ändringar sker ständigt så det är alltid nya saker som ska tas med och kursen hålls uppdaterad.

 

Hur tar du upp nya protokoll och standarder som t.ex. Thread och kan du beskriva hur respektive tekniklösning och standard diskuteras i kursen?

Du frågade om "Thread" protokollet! "Thread" ingår i kursen. För alla nät som beskrivs i kursen ges en teknisk beskrivning på motsvarande protokoll.

Protokollstack och paket som byggs och utväxlas diskuteras och vad som händer i varje nivå för att deltagaren bättre ska få förståelse för vad som händer.

Om vi tar som exempel Zigbee för hur kursen är uppbyggd! Vi börjar med generell information och förklaring om Zigbee och fortsätter med nätarkitektur. OBS! I mer detaljerad form än i en overview kurs. Vi beskriver t.ex. baskomponenterna, "Coordinator, Router, Edge Device", och går sedan vidare och beskriver vad deras funktion och ansvar är och hur de kommunicerar och utbyter information.

Vi går vidare på Zigbee protokollet där protokollstacken diskuteras i första hand och all nivåer/lager beskrivs samt vad som är specifik för varje lager. Vi beskriver strukturen på signalinformationen som utväxlas och hur varje nivå/lager bidrar med tills att slutsignal "message/meddelande" har genererats och är redo att utväxlas.

Vi nämner kortfattat något om signaleringsprocedurerna för att få en bättre förståelse av funktion och nytta. Vi går inte in på alla signaleringsprocedurer. Denna struktur följs i princip på alla nätlösningar som vi behandlar i kursen. Vår ambition är att ge en djup teknisk förståelse.

Internet of Things - Teknik & Protokoll

Till toppen