Logo

Ny branschstandard för robusta fastighetsnät lanserade

Det digitala behovet, under dygnets alla timmar ställer krav på utbyggd fiberbaserad infrastruktur. En bredbandsinvestering måste vara robust och driftsäker på ett kostnadseffektivt sätt ända fram till överlämningspunkten i slutkundens bostad/lokal inne i fastigheten. Läs om den nya branschstandarden och har du frågor kan du kontakta vår specialist!

Robusta fastighetsnät

Ny branschstandard för robusta fastighetsnät lanserade

Behovet av bredband som en del av den totala infrastrukturen ökar ständigt i hela samhället med krav på fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar.

Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under lång tid framöver.

Robust Fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till alla som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Bakom konceptet står Post- och telestyrelsen samt ett stort antal aktörer inom telekomsektorn.

I dagarna har anvisningar för Robusta fastighetsnät lanserats. De har utarbetats i samarbete med en rad aktörer, bland andra AB Familjebostäder, Corporate Fiber AB, Eltel Networks Infranet, Svenska Stadsnätsföreningen och STF Ingenjörsutbildning AB. Fastighetssektorn har bidragit med synpunkter och har fungerat som remissinstanser.

Här hittar du anvisningarna i pdf: huvuddokum­ent med bilaga!

Vill du veta mer om denna nyhet och säkerställa din kunskap för att kunna bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät? Anmäl ditt intresse till info@bfab.se - vid efterfrågan anordnar vi seminarium på temat.

Du kan också kontakta Martin Rawet; IT-Strateg, Robust fiber utbildningsråd och Robust fiber godkänd besiktningsman på martin.rawet@stf.se eller 08-586 386 46

Till toppen