Logo

Nytt samarbete kring Robust fiber

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf och STF Ingenjörsutbildning AB, inleder samarbete om utbildning för besiktningsmän inom konceptet Robust fiber.

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Nu erbjuds en kurs för Robust fiber för besiktningsmän.

Kursen är en endagsutbildning och omfattar en genomgång av inom branschen gemensamt framtagna anvisningar för Robust fiber. Dessa beskriver minimikrav på förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Kursen fokuserar på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät.
Efter genomgången kurs är deltagare, som idag har dokumenterad besiktningserfarenhet, godkända för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningen för Robust fiber.

 

Om Robust fiber

Konceptet Robust fiber är ett branschgemensamt samarbete initierat av PTS, Post- och Telestyrelsen som syftar till att säkerställa att robusta fiber- och bredbandsnät byggs i Sverige. Vi gör detta genom att publicera anvisningar om minimikrav för robust fiberanläggning. På robustfiber.se kan du läsa mer om dessa anvisningar, certifierade företag och annat kring fiber- och bredbandsnät.

Robust fiber förvaltas av Svenska Stadsnätsföreningen på uppdrag av PTS och branschen aktörer.

 

Godkända Besiktningsmän för Robust fiber

Här hittar du en lista på Godkända besiktningsmän för Robust fiber

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät. Vi organiserar 155 stadsnät och 117 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Stadsnätsföreningen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät.

 

Om STF Ingenjörsutbildning AB

STF Ingenjörsutbildning är Sveriges ledande utbildningsföretag för dig som är ingenjör eller tekniker. Varje år utbildar vi ca 9.000 personer på våra öppna kurser eller företagsspecifika/skräddarsydda utbildningar. Våra kärnvärden är en dokumenterat hög kvalitet, ett starkt nätverk av föreläsare från näringsliv, universitet och högskolor, en beprövad pedagogik och metodik för att effektivt utveckla och leverera vidareutbildning samt välutrustade övningsanläggningar för våra praktiska kurser.

 

För mer information:

Kontakt person på Svenska Stadsnätsföreningen och Robust fiber, Jimmy Persson, jimmy.persson@ssnf.org, 08-214 640

Kontaktperson på STF Ingenjörsutbildning AB, Martin Rawet, martin.rawet@stf.se, 08-586 386 46

Till toppen