Logo

Specialistens syn på kompetensbristen inom projektering och besiktning av solceller

Förutsättningarna för en bra solcellsanläggning sätts till stor del i projekteringsfasen. Det gäller både projektets ekonomi och anläggningens effektivitet, skötsel och tillförlitlighet. Vi har ställt fyra frågor till Michiel van Noord, hållbarhetskonsult på Esam och specialist på solceller.

Solceller - projektering och besiktningFoto: Ada Elmgart

Hej
Michiel! Vad anser du är viktigast att tänka på när man projekterar en solcellsanläggning?
Jättekort, driften. Anläggningen ska vara anpassad till en säker och effektiv drift för både byggnaden och solcellerna. Sedan är det viktigt att hela tiden tänka på beställarens syfte med anläggningen.

Vilka är de vanligaste misstagen du stött på i samband med solcellsanläggningar?
Att man glömt att kolla bärighet på taket innan upphandling av entreprenör eller att kablar och kontakter ligger lösa på taket under solcellsmodulerna. Säkringar som är för klena för växelriktarnas maxeffekt. Slarv med märkning och skyltning, vilket kan verka oskyldigt, men vi har att göra med 700 V likström som inte går att bryta. 

Var finns den största kompetensbristen som du sett?
Den största är svårt att säga, men att förstå hur man handskas med skuggning är ett område där vi behöver höja kompetensen. Sedan är det även administrativa saker som kan ha stora följder, det finns fall där installatören aldrig skickade in någon färdiganmälan till nätägaren som registrerar all överproduktion som elanvändning. Och oavsett i vilka sammanhang jag föreläser så blir det alltid diskussioner om huruvida man ska jorda solcellsmodulerna och monteringssystemet. Det behövs vanligtvis inte.

Vad kan skillnaden vara på en bra projekterad anläggning och en där man inte lagt tillräckliga resurser eller rätt kompetens?
Det mest uppenbara är väl att man riskerar att få fler ändrings- eller tilläggsarbeten under entreprenaden. Rätt kompetens är också avgörande när det gäller att rätt kontroller och prover utförs vid rätt tillfälle. Brister kompetensen kan det bli för låga krav på dokumentation eller fokus på småsaker istället för på funktion vid en besiktning.

Vill du stärka din kompetens inom solceller?
Boka Solceller - projektering och besiktning 5-6 februari 2019

Till toppen