Logo

Utökat samarbete kring Robust fiber

Rejlers Sverige AB och STF Ingenjörsutbildning AB inleder samarbete om utbildning för Fiberoptisk nätprojektering inom konceptet Robust fiber som förvaltas av Svenska Stadsnätsföreningen.

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Nu erbjuds en ny kurs inom konceptet Robust fiber.

Det råder idag stor brist på projektörer för Fiberoptiska nät. Därför erbjuds nu en kurs dels för att öka kompetenser och för öka kvalitén i projekteringen. Kursen erbjuds branschen för att uppnå intentionerna med konceptet Robust fiber.

Kursen är en tiodagarsutbildning som syftar till att utbilda Fibernätsprojektörer, baserat på inom branschen gemensamt framtagna anvisningar och riktlinjer för Robust fiber. Dessa anvisningar beskriver minimikrav på förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Kursen fokuserar på de SKA-krav som fastställts för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter genomgången kurs, kan deltagaren genomföra planering- och projekteringsarbete för fiberanläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

 

Om Robust fiber

Konceptet Robust fiber är ett branschgemensamt samarbete initierat av PTS, Post- och Telestyrelsen som syftar till att säkerställa att robusta fiber- och bredbandsnät byggs i Sverige. Vi gör detta genom att publicera anvisningar om minimikrav för robust fiberanläggning. På robustfiber.se kan du läsa mer om dessa anvisningar, certifierade företag och annat kring fiber- och bredbandsnät.

Robust fiber förvaltas av Svenska Stadsnätsföreningen på uppdrag av PTS och branschen aktörer.

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation för Sveriges stadsnät. Vi organiserar 155 stadsnät och 117 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Stadsnätsföreningen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät.

 

Om STF Ingenjörsutbildning AB

STF Ingenjörsutbildning är Sveriges ledande utbildningsföretag för dig som är ingenjör eller tekniker. Varje år utbildar vi ca 9.000 personer på våra öppna kurser eller företagsspecifika/skräddarsydda utbildningar. Våra kärnvärden är en dokumenterat hög kvalitet, ett starkt nätverk av föreläsare från näringsliv, universitet och högskolor, en beprövad pedagogik och metodik för att effektivt utveckla och leverera vidareutbildning samt välutrustade övningsanläggningar för våra praktiska kurser.

 

Om Rejlers Sverige AB

Rejlers Sverige AB är ett teknikkonsultbolag med drygt 1200 anställda. Vi verkar inom fem kundområden: Bygg och fastighet, Energi, Industri, Infra och Telekom. Inom Telekom är vi ledande i Sverige med 250 konsulter. Vi erbjuder där ett brett utbud av tekniska och juridiska konsulttjänster inom nätinfrastruktur, kommunikation och informationssäkerhet, som exempelvis nätplanering, nätdesign, optimering samt projektering av såväl fiber- som mobilnät. Rejlers anlitas även för utrednings- och projektledningsuppdrag, risk- och sårbarhetsanalyser, riskhantering, entreprenadbesiktningar och arbetar med rådgivning vid stora upphandlingar. Rejlers hanterar även funktionsåtaganden med helhetsansvar gentemot kunden, med exempelvis, fiberleverans, hantering av inplaceringar och förvaltning av infrastruktur åt de större operatörerna.

 

För mer information

Svenska Stadsnätsföreningen och Robust fiber: Jimmy Persson, jimmy.persson@ssnf.org, 08-214 640

STF Ingenjörsutbildning AB: Martin Rawet, martin.rawet@stf.se, 08-586 386 46

Rejlers Sverige AB: Jerker Ardnor, jerker.ardnor@rejlers.se, 0727-18 30 70

Till toppen