Logo

Information om våra utbildningar med anledning av Coronaviruset

Med anledning av Covid-19 kan vi på STF Ingenjörsutbildning & BFAB inte genomföra alla våra kurser och utbildningar på samma sätt som förut. 

Den riskbedömning vi gör för varje enskilt tillfälle grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bedömningsmall som du hittar här.

Online
Vi arbetar för fullt för att ställa om vårens kurser som har förutsättning att genomföras online.

Nya utbildningstillfällen
Är kursen inte genomförbar vid planerat tillfälle hittar vi nya utbildningstillfällen längre fram i vår eller i höst.

Företagsinterna utbildningar
För företagsinterna utbildningar för vi dialog med dig som beställare och fattar beslut utifrån de förutsättningar som finns.

Du som är anmäld till en kurs nu under vårterminen får information om vad som gäller just ditt utbildningstillfälle från respektive utbildningsansvarig.  

Har du frågor eller funderingar?
Du hittar kontaktuppgifter till oss personligen här eller så mailar du direkt till vår kundservice på kundservice@stf.bfab.se

Till toppen