Logo

Rickard Uske om Chef- och ledarprogrammet

Rickard Uske, biträdande platschef hos Erlandsson Bygg AB har just gått klart Chef- och ledarprogrammet hos oss och delar med sig av sina erfarenheter samt reflektioner.


Hej Rickard, berätta om din roll på Erlandsson Bygg!
Jag arbetar som biträdande platschef för Erlandsson Bygg Stockholm, och är i dagsläget involverad i ett flerbostadsprojekt i Vällingby, där vi upprättar 113 hyresrätter åt SVEBO vilka skall vara färdigställda hösten 2020.

I min yrkesroll ingår det dels en arbetsledarroll med huvudansvar över vissa arbetsmoment i byggprocessen. För dessa skall jag säkerställa att aktiviteterna uppfyller erforderliga krav på arbetsmiljö, miljö och kvalitet samt att tidsplanering, ekonomi och avstämningar för dessa moment blir som planerat. Detta genom att upprätta tidplaner, hålla i skydds- och miljöronder, mängda material, hålla avstämningsmöten, skapa plan för arbetsplatsdisposition med mera.

Förutom min arbetsledarroll har jag ett utökat ansvar och vägledning för att i framtida projekt kunna axla rollen som platschef med huvudansvaret som BAS-U innebär. Detta genom större delaktighet i prognosarbete, beställarkontakter, kontakt med myndigheter och så vidare.

Hur ser du på dig själv som chef och ledare? Vad är ett gott ledarskap?
Jag är en person som drivs av ständiga förbättringar vilket genomsyrar hela mitt arbete.

Mitt ledarskap bygger främst på att få personer i min omgivning att tillsammans med mig känna sig involverade och engagerade. Detta för att få ett bättre och trevligare arbetsklimat på arbetsplatsen, vilket i slutändan leder till att en bättre kvalitet kan levereras till Erlandssons kunder.

Ett gott ledarskap enligt mig är att få alla att inblandade att arbeta mot samma mål. Därtill ge sina medarbetare förutsättningar för en personlig utveckling och vägleda dessa enligt enskilda behov.

Vad har du framförallt tagit med dig från utbildningen?
Främst har jag fått med mig väldigt bra verktyg för att kunna förbättra mitt ledarskap. Samt fått en ökad förståelse vilken typ av ledare jag är och särskilda fokusområden för min ledarskapsprofil.

Oerhört roligt att kursdeltagarna var från flera sektorer inom samhällsbyggnadssektorn och att man ändå märkte att det var exakt samma problematikområden och ledarskapsfrågor som var aktuella för samtliga kursdeltagare.

Chef- och ledarprogrammet är en diplomutbildning om totalt åtta dagar, som består av de tre delkurserna Leda dig själv och andra, Leda affären och Leda förändring. Vill du veta mer om utbildningen?

Kontakta Lotta Holmgren
08-586 386 76
lotta.holmgren@bfab.se

Till toppen