Logo

ABT 06

2 kursdagar

Denna kurs är specialinriktad på ABT 06 och dess tillämpning. Du får en grundlig genomgång av entreprenadformen totalentreprenad – från upprättande av förfrågningsunderlag till slutbesiktning. Under två dagar kommenterar vi gällande regelverk och belyser de olika parternas roller inom totalentreprenad. Du får även ta del av praktiska råd kring upphandling och genomförande. I upplägget varvas teori med praktikfall för att du på bästa sätt ska tillgodogöra dig kursen.

Innehåll i kurs

 • Fördelar och nackdelar med totalentreprenad
 • Funktionsentreprenad och samverkan
 • Parternas roller, ansvar och kommunikation i totalentreprenad
 • Allmän utformning av förfrågningsunderlag, beställarens utredning om markförhållanden m.m.
 • Utformning av funktionskrav, förslagshandlingar och skisser
 • Information om verksamhet m.m.
 • Utredningar och projektering under genomförandet
 • Rätten till handlingar
 • Reglering av ÄTA-arbete, formalia
 • Totalentreprenörens garanti

Kursens mål

Du får bättre kunskap om totalentreprenadformen och hur denna bör upphandlas och genomföras.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Fördelar och nackdelar med totalentreprenad, lämpliga projekt
 • Funktionsentreprenad och samverkan
 • Parternas roller i totalentreprenad
 • Allmän utformning av förfrågningsunderlag, beställarens utredning om markförhållanden m.m

Dag 2

 • Utformning av funktionskrav, förslagshandlingar och skisser
 • Information om verksamhet m.m.
 • Beställarens ansvar för egna tekniska lösningar
 • Anbudsgivarens ansvar att utreda och projektera, frågor och förtydliganden, bedömning av okända förhållanden
 • Utredningar och projektering under genomförandet
 • Rätten till handlingar
 • Parternas kommunikation, beställarens agerande och styrning, rättslig konsekvens av beställarens godkännande

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bo Linander
Bo Linander Advokatbyrån Hellgren Linander

Advokat med specialinriktning mot byggsektorns juridik. Bo har mångårig erfarenhet av att utforma avtal för byggprojekt och att medverka vid tvistlösning som ombud, medlare eller skiljeman. Bo anlitas av Svensk Byggtjänst, bl. a. vid revidering av AMA AF.

Lahja Rydberg-Forssbeck
Lahja Rydberg-Forssbeck Trafikverket

Civilingenjör, Trafikverket. Lahja har mångårig erfarenhet av genomförande av investeringsprojekt inom infrastrukturområdet. Hon arbetar i dag på Trafikverket där hon ansvarar för utveckling och utformning av tekniska upphandlingsdokument för utförande- och totalentreprenader.

2 kursdagar 14 800 kr exkl. moms
 • stockholm Hotel C
 • Start 10 dec 2019
 • Slut 11 dec 2019
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som medverkar vid framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling eller genomförande vid totalentreprenad.

Datum

stockholm, 10 dec 2019 - 11 dec 2019

Pris

14 800 kr exkl. moms

Till toppen