Logo

Affärsmentorskap

Tillval - Chef- och ledarprogrammet

Om du vill stärka dina ledarförmågor ytterligare har du möjlighet att välja till Affärsmentorskap till Chef- och ledarprogrammet.

Affärsmentorskap är ett arbetssätt för att möta professionella utmaningar snabbare och mer effektivt. Du utvecklar ditt ledarskap, lär dig komma förbi hinder och når snabbare tuffa och utmanande affärsmål. Fokus i mentorssamarbetet är att jobba med de utmaningar som utbildningen tydliggjort, och få ett professionellt stöd för att gå från ord till handling med dessa.

Innehåll i kurs

 I baspaketet träffar du din mentor sex gånger under cirka sex månader. (Tidsperioden och antalet mentorträffar kan anpassas till dina specifika behov och önskemål.)

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Kursprogram

1. Introduktion 
- Presentationsrunda 
- Vad vi kommer att lära oss
- Om Rejlers
- Om AutoCAD

2. Användargränssnitt 60 min
- Användargränssnittets olika delar
- Kommandoraden 
- Paneler/flikar - Properties - External References
- Koordinatsystemet
- Funktionsknappar
- Hjälpfunktioner


3. Navigering 
- Panorera, Zooma
- Markering 
- UCS 
- Högerklicksmeny 

4. Rita och redigera 
- Simpla geometrier 
- Textobjekt och måttsättningar
- Arbeta med handtag på objekt
- Flytta och kopiera
- Korta och förlänga linjer och objekt 
- Skala och rotera
- Mäta

5. Filformat
- Mallfil 
- Ritningsfil 
- Backup fil 
- Filversioner

6. Enheter och skalor 
- Ritningsenheter
- Skalor 

7. Lager 
- Lagers funktion i AutoCAD 
- Tända/släcka
- Aktivt lager 
- Lagerhantering 
- Ange lager på objekt 

8. Block 
- Blockets funktion i AutoCAD
- Skapa/redigera/ta bort 
- Kopiera block mellan ritningar

9. Externa referenser 
- Externa referensers funktion i AutoCAD
- Attach, Detach, Unload 
- Sökvägar 

10. Layouter och utskrift 
- Vad är en layout?
- Viewport
- Stämpel
- Page setup manager
- Utskrift

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Günther Hiltmann
Günther Hiltmann Konsult

Günther är konsult, facilitator och utbildare med konsulterfarenhet från både privat och offentlig sektor. Günther arbetar också som affärsmentor, med affärsstrategiska frågor och analyser.

Pris & Villkor

.

Allmänna villkor >
Till toppen