Logo

Företagsstrategi

Blended learning

Företagsstrategi är en av åtta Masterkurser inom ledarskap och management. Kursen är på akademisk nivå och efter genomförd kurs finns möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng.

Företagsstrategi vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina affärsmässiga färdigheter. Kursen utgår från idén om att organisationer har olika kärnkompetenser. Med kunskap om metoder och teorier för strategisk analys kan du formulera effektiva strategier för din organisation.

Innehåll i kurs

 • Grundläggande begreppsgenomgång
  Här klargör vi skillnaden mellan begreppen strategi och taktik. Vi behandlar också de generella perspektiven strategi som plan respektive strategi som generellt organisatoriskt handlingsmönster.
 • Metoder för omvärldsanalys
  Vi tar upp olika exempel såsom Delphi, PEST och scenarioplanering.
 • Idén om att organisationer har olika kärnkompetenser
  Exempel från olika typer av verksamheter och branscher.
 • Strategianalyser
  I den här delen av kursen behandlar vi olika typer av partiella och fullständiga strategianalyser. Problemen med strategiimplementering diskuteras.
 • Case från verkligheten
  Utifrån ett verkligt fall ska du genomföra en strategianalys, upprätta en strategisk plan och göra finansiella konsekvensanalyser.

Kursens mål

 • Du ska kunna förklara generella teorier om strategisk analys för företag och organisationer
 • Du ska kunna diskutera organisatoriska omvärldsfaktorer och förklara koncept inom omvärldsanalys
 • Du ska ha förståelse för hur organisa- tionens strukturer påverkas av externa resurser och kärnkompetens
 • Du ska kunna formulera e ektiva strategier för olika typer av organisationer
 • Du ska kunna göra ekonomiska konsekvensanalyser utifrån föreslagna planer
 • Du ska kunna göra etiska överväganden kring e ekter av planerade och imple- menterade strategier i organisationer

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Günther Hiltmann
Günther Hiltmann Konsult

Günther är konsult, facilitator och utbildare med konsulterfarenhet från både privat och offentlig sektor. Günther arbetar också som affärsmentor, med affärsstrategiska frågor och analyser.

Så funkar det

Kursens genomförande

Med vårt flexibla upplägg kan du smidigt studera vid sidan om ditt ordinarie arbete! Vi träffas i Stockholm vid start- och slutseminarium. Resten av utbildningen läser du på halvfart via webben där du ser inspelade föreläsningar samt deltar i webbinarier. 

mba_genomforande

Diplom & examination

Efter åtta genomförda kurser kan du stoltsera med diplomet MBA från STF Buiness Academy. Efter varje genomförd kurs kan du också tentera av 7,5 högskolepoäng. Vill du veta med om den möjligheten, kontakta oss.

Pris & Villkor

Avgift för inskrivning vid högskola och registrering av högskolepoäng i Ladok tillkommer med 5 000 kr per kurs.

Kursmaterial och måltider ingår i kursavgiften. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som siktar på befattningar som kräver kvalificerad kompetens inom strategi och ledarskap.

Förkunskaper

Programmet vänder sig till dig som har minst 5 års yrkeserfarenhet och är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande.

Till toppen