Logo

Hyresjuridik del 3, lokaler

2 kursdagar

Specialkurs i lokalhyresjuridik som delvis bygger på att du tillsammans med de andra kursdeltagarna diskuterar och analyserar intressanta praktikfall, rättsfall inom lokalhyresjuridiken både från din egen verksamhet samt de andras verksamhet. Vi tar upp skillnaden mellan hyresavtal och affärsavtal, hur tvister kan undvikas samt frågor kring konkurs. Egna frågeställningar mottages gärna i förväg så att föreläsaren kan förbereda och besvara frågan under kursen. 

En fördjupningskurs för dig som fastighetsägare och som arbetar med stora hyreskontrakt. Du känner att du vill få lite djupare kunskaper inom hyresjuridiken och få diskutera fall med kollegor och föreläsare. Hyresjuridik del 3, lokaler är en fortsättning på Hyresjuridik del 1, bostäder och lokaler samt Hyresjuridik del 2 lokaler.

Utbildningen går igenom vad hyreslagen reglerar när man träffar avtal och när fastigheten byter ägare. Utbildningen är en fördjupningskurs och tar upp flera specialfall inom hyresjuridiken när det kommer till hur man hanterar en hyresgäst som går i konkurs. Vad säger hyreslagen om besittningsskyddet för hyresgästen och går det att förhandla om? Det och mycket annat blandas under dagarna där vår erfarne föreläsare lotsar deltagaren igenom hyreslagen och dess paragrafer.

Innehåll i kurs

  • Avgränsningar mot andra upplåtelseformer
  • Att träffa avtal
  • När fastigheten byter ägare
  • Uppsägning för avflyttning
  • Uppsägning för ändrade villkor
  • Specialfrågor

 

Kursbok Hyresjuridik del 3

I kursavgiften ingår boken Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, skriven av Nils Larsson som föreläser på denna kurs

Se även dessa kurser:

Hyresjuridik del 1 - bostäder och lokaler
Hyresjuridik del 2 - lokaler
Hyresjuridik del 2 - bostäder
Hyresjuridik del 4 - Lokalhyresavtal i praktiken

Kursens mål

Att du skall lära dig mer om intressanta rättsfall inom lokalhyresjuridiken. Efter kursen skall du ha lättare att klara av svårare frågor inom lokalhyresjuridiken och veta vart du skall vända dig för att få hjälp om du inte klarar juridiken själv.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning och presentation
- Avgränsningar
- Var går gränsen mellan hyresavtal och affärsavtal? Ett praktikfall diskuteras.
- Även andra avgränsningar behandlas.

Lunch

Att träffa avtal
- Vad man bor tänka på när man träffar avtal; finns det någon gräns för vad en lokalhyresgäst kan åtaga sig?
- Olika avtalsvillkor som utgör gränsfall diskuteras

När fastigheten byter ägare
- Gäller tidigare ingångna avtal och svarar den nye ägaren för tidigare ägares åtaganden mot lokalhyresgästen?
- Genomgång av gällande bestämmelser. Praktikfall diskuteras.

Uppsägning för avflyttning
- När kan uppsägning för avflyttning ske utan risk för skadeståndsskyldighet?
- Processtaktik när det gäller att erbjuda en ersättningslokal.
- Praktikfall diskuteras.

Slut för dagen

Dag 2

Uppsägning för avflyttning, forts.

Uppsägning för ändrade villkor.
- Vilka krav ställs på en villkorsuppsägning i lagstiftning och praxis?
- Vilka rättsverkningar har en uppsägning?
- Processtaktik i villkorstvist vid hyresnämnden.
- Praktikfall diskuteras.

Lunch

Uppsägning för ändrade villkor, forts.

Lokalhyresrättsliga specialfrågor.
- Vad händer när hyresgästen går i konkurs?
- Hur gör man för att skriva bort hyresgästens besittningsskydd och hur länge varar detta?
- Vad händer om parterna skriver ett nytt avtal?
- I vilket skick skall lokalen lämnas?

Kursen avslutas

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som arbetar med lokalhyresavtal och har ansvar för stora eller viktiga kontrakt.

Förkunskaper

Att du gått Hyresjuridik del 1 - Bostäder och Lokaler samt Hyresjuridik del 2 - Lokaler eller har motsvarande kompetens.

Till toppen