Logo

Hyresjuridik del 4 - Lokalhyresavtal i praktiken

2 kursdagar

En påbyggnad av kurserna Hyresjuridik 1 – 3. Kursen behandlar avtalsskrivning i praktiken. Kommersiella hyresavtal skrivs ofta med stöd av förtryckta blanketter. Under denna kurs granskas och redovisas de möjligheter som står till buds att skriva och anpassa avtalsklausuler i ett lokalhyresavtal med beaktande av det behov som kan föreligga i en viss situation. Hyresjuridik kan upplevas som svårt. Olika situationer och olika typer av hyresobjekt kan föranleda speciella lösningar. Sådana alternativa lösningar diskuteras och redovisas. Egna frågeställningar mottages gärna i förväg så att föreläsaren kan förbereda och besvara frågan under kursen.

Upplåtelser av lokaler regleras i hyreslagen. Denna fördjupningskurs lämpar sig för fastighetsägare som behöver en utbildning samt diskussioner och informations utbyte för hur man skall tolka hyreslagen. Hyresjuridik berör både den som hyr och den som äger en fastighet. Utbildningen ger en djupare inblick hur man rent praktiskt skall tolka hyreslagen. Diskussionerna under dessa två utbildningsdagar ger dig kunskap om hur du rent praktiskt tillämpar hyreslagen.

Innehåll i kurs

 • Vad är ett hyresavtal?
 • Hur skriver man ändringsavtal?
 • Hur avtalsreglerar man på ett effektivt sätt parternas ansvar för lokalens skick vid tillträdet, under hyrestiden och vid avtalets upphörande?
 • Hur skriver man bakgrund för att förbättra bevisningen i framtida Intressekonflikter mellan parterna och för att säkerställa att det inte uppstår konkurrens hyresgäster emellan?
 • Hur kan underhållsskyldighet regleras på ett praktiskt och ur bevissynpunkt fungerande sätt?
 • Hur kan hyresgästens ansvar för skada på lokalen regleras?
 • Verkan av avtalsklausuler om underhållsskyldighet
 • Vad är särskilt att tänka på vid en s.k. andrahandsupplåtelse?
 • Hur reglerar man upplåtelsens ändamål för att uppnå avsedd ansvarsfördelning och ett effektivt nyttjande?
 • Hur beskrivs objektet/lokalen samt gemensamma ytor?
 • Kan man ha optioner på tillkommande yta eller med rätt att få avstå yta?
 • Hur kopplar man hyresavtal till andra avtal mellan parterna?
 • Kan man avtala om uppskov med avflyttning?

 

Kursbok Hyresjuridik del 4

I kursavgiften ingår boken Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, skriven av Nils Larsson som föreläser på denna kurs.

Se även dessa kurser:

Hyresjuridik del 1 - bostäder och lokaler
Hyresjuridik del 2 - lokaler
Hyresjuridik del 2 - bostäder
Hyresjuridik del 3 - lokaler

Kursens mål

Målsättningen är att det ska vara ett informationsutbyte och en diskussion om för och nackdelar med olika möjliga lösningar för ett effektivt hyresavtal.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Nils Larsson
Nils Larsson Nordström Advokater AB

Nils är advokat som är verksam inom ämnesområdet fastighetsrätt vid Nordström Advokater AB. Nils är medförfattare till kurslitteraturen och är författare till en serie böcker som ges ut av Wolter Kluwer och som behandlar rättigheter till fast egendom. Dessa är Fastighetstransaktioner i praktiken (2017), Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2015), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2015). Jaktarrende (2008), Bostadshyresavtal i praktiken (2014) samt Upplåtelser för ledningar i praktiken (2015)). Nils medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (2015), JB 7, 12 och 14 kap., samt Jordabalken 7 kap. En kommentar (2017).

2 kursdagar 14 650 kr exkl. moms
 • stockholm Stockholm City Conference Centre ( Norra Latin)
 • Start 4 nov 2019, 09:30
 • Slut 5 nov 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

stockholm, 4 nov 2019 - 5 nov 2019

Pris

14 650 kr exkl. moms

Till toppen