Logo

Industriell marknadsföring

Blended learning

Industriell marknadsföring är en av våra Masterkurser inom ledarskap och management. Kursen är på akademisk nivå och efter genomförd kurs finns möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng.

Industriell marknadsföring vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina affärsmässiga färdigheter. Kursen tar med fokus på Business to Business upp marknadsföringens teorier och modeller, olika metoder gällande marknadsundersökningar samt vilken betydelse inköpsfunktionen har för marknadsföringen roll.

Innehåll i kurs

Med avstamp i den traditionella konsumentmarknadsföringen tar vi Uppsalaskolans nätverkssynsätt som den teoretiska grunden för att beskriva och förklara industriella marknaders särdrag. Utifrån dessa grunder utvecklar vi modeller och teorier för industriell marknadsföring där även företags inköpsfunktion utgör ett viktigt inslag.

I kursen behandlas även marknadsföring av tjänster samt de särskilda problem som uppstår när ditt företag marknadsför sig i andra länder.

Olika sätt att genomföra marknadsundersökningar ingår också i kursen.

Kursens mål

 • Du ska kunna redogöra för typiska egenskaper hos industriella marknader (dvs företagsmarknader) och förklara hur dessa skiljer sig från konsumentmarknaders egenskaper.
 • Du ska kunna redogöra för marknadsföringens teoretiska grunder, modeller och begrepp – såväl industriell marknadsföring som konsumentmarknadsföring.
 • Du ska kunna förklara vilken betydelse ett företags inköpsfunktion kan ha för dess marknadsföring.
 • Du ska känna till olika metoder för att genomföra marknadsundersökningar.
 • Du ska kunna analysera olika marknadsföringssituationer i företag som marknadsför sig mot företag samt med hjälp av ovan nämnda teoretiska grunder, modeller och begrepp föreslå hur dessa ska hanteras.
 • Du ska under givna förutsättningar kunna välja lämplig metod för att genomföra en marknadsundersökning.
 • Du ska kritiskt kunna granska, diskutera och reflektera över marknadsföringens roll i samhället rörande både miljöfrågor och etiska aspekter.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så funkar det

Kursens genomförande

Med vårt flexibla upplägg kan du smidigt studera vid sidan om ditt ordinarie arbete! Vi träffas i Stockholm vid start- och slutseminarium. Resten av utbildningen läser du på halvfart via webben där du ser inspelade föreläsningar samt deltar i webbinarier. 

mba_genomforande

Diplom & examination

Efter åtta genomförda kurser kan du stoltsera med diplomet MBA från STF Buiness Academy. Efter varje genomförd kurs kan du också tentera av 7,5 högskolepoäng. Vill du veta med om den möjligheten, kontakta oss.

Blended learning 24 000 kr exkl. moms
 • stockholm & online Kapitel 8
 • Start 17 okt 2019, 09:00
 • Slut 13 jan 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Avgift för inskrivning vid högskola och registrering av högskolepoäng i Ladok tillkommer med 5 000 kr per kurs.

Kursmaterial och måltider ingår i kursavgiften. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som siktar på befattningar som kräver kvalificerad kompetens inom marknadsföring.

Datum

stockholm & online, 17 okt 2019 - 13 jan 2020

Pris

24 000 kr exkl. moms

Till toppen