Logo

Tentamen Diplomerad Fastighetsförvaltare

  1. Skriv ut alla fyra tentamensdelarna och skriv dina svar på dessa papperskopior.
  2. När du är klar med tentan, skriv namn på samtliga svarsidor.
  3. Scanna in den färdiga tentan i de fyra separata delarna och maila dessa fyra till mig. Döp dem med ditt namn och tentamensdel (1-4)  lillemor.runessson@bfab.se, behåll originalet (papperskopiorna).

Tentamensdelar:
Anvisningar
Hyreskontrakt bostäder
Tentamen A del 1
Tentamen A del 2
Tentamen A del 3
Tentamen A del 4

Vi vill ha svaren på tentamen mailade till oss så snart som möjligt efter att tentamen har gjorts, dock senast samma dag kl 24.00. Kommer tentamen in senare räknas den som ogiltig.

Resultatet på tentamen kommer så snart alla föreläsare har hunnit rätta sina delar, detta kan ta någon månad.

Har du några frågor kontakta mig.

Lycka till!

Lillemor Runesson
08-586 386 83 lillemor.runesson@bfab.se

Till toppen