Logo

Vattenfall

Vi är glada att vara ramavtalsleverantör för utbildning till Vattenfalls medarbetare och hoppas att ni ska få många nöjda kursdagar med oss!

Vattenfall har 20 % rabatt på alla öppna kurser och företagsförlagda kurser (grupputbildningar). På våra AMS kurser inom högspänning har Vattenfall 15 % rabatt.

Nedan finner du de områden inom vilka vi erbjuder öppna och företagsanpassade kurser. Om du klickar på ett område så finner du de kurstitlar som ingår i Vattenfalls basutbud.

 

Kategori - Öppna kurser

Arbetsmiljö & Kvalitet
Byggteknik

Elnät & Eldistribution
Energiproduktion
El & Meksäkerhet
Ekonomi
Industri
IT & Telekom
Juridik
Pedagogik

 

Seminarier

ELSÄK 18

 

Kategori - Internkurser

Fast pris per dag för genomförande av "öppna företagsförlagda kurser"
Priserna är justerade enligt gällande ramavtal, vilket innebär att 20% rabatt är avdraget i priserna nedan.

A kurser - 32 000 kr/kursdag (före rabatt 40 000 kr brutto)
Elkvalité, Reläskydd, Hyresrätt, Vattenkraftskurser, Solceller, Vindkraft, Nätverksteknik - praktisk grundkurs, Industriventiler, Pumpteknik - pumpning av vätskor och Rörledningar inom industrin - konstruktion och beräkning

B kurser – 27 200 kr/kursdag (före rabatt 34 000 kr brutto)
Elinstallationsreglerna, Praktisk elteknik, Elmätning i distributionsnät, Besiktningskurser, Besiktning i praktiken, Besiktning av elinstallationer och Kraftsystemet

C kurser – 25 600 kr/kursdag (före rabatt 32 000 kr brutto)
Starkstömsföreskrifter, ELSA, Elteknik i teorin och Kontroll före idrifttagning.

Konsultarvode för kursutveckling och övriga uppdrag: Netto 875 kr per timme (före rabatt 1 095 kr per timme brutto)

Beställ kurs

Beställning av kurs genomförs via Vattenfalls intranät genom att fylla i några uppgifter i ett webbformulär som sedan skickas per automatik till leverantören. Sitter du uppkopplad på Vattenfalls Intranät så finner du formuläret med rutiner på följande adress:

https://intranet.vattenfall.com/sv/my-workplace/training-and-development/training/kurskatalog/bestall-oppen-kurs/

STF kontaktperson
Marie-Louise Wesslén, Marie-Louise.Wesslen@stf.se, 08-586 386 47

Till toppen