El

Februari 2017
2017-02-01 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
Mars 2017
2017-03-22 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr Stockholm Boka
April 2017
2017-04-03 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-04 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-04-27 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
Juni 2017
2017-06-15 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
November 2017
2017-11-15 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
Kurser som genomförs på begäran
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr   Intresse
ESA Vattenvägar- Vattenkraftens säkerhetsanvisningar 1 dag   Intresse
Ej schemalagda kurser
Åskskydd 1 dag   Intresse