El

November 2017
2017-11-06 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-15 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2018-04-09 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr   Intresse
ESA Vattenvägar- Vattenkraftens säkerhetsanvisningar 1 dag   Intresse
Ej schemalagda kurser
Åskskydd 1 dag   Intresse