BFAB.se

 - en del av STF Ingenjörsutbildning


CM för byggherrar

CM

Gå kursen CM (Construction Management) och få bättre kontroll på era projekt! Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att...

23 nov 2017

Läs mer & boka

Aktuellt inom BFAB

Tillgänglighetsdagen

Tillgänglighetsdagen 2017 har temat utomhusmiljö. Här möter du några av dem som dagligen arbetar med tillgänglighetsfrågor. Att göra tillgängligt...

26 sep 2017

Läs mer & boka

Diplomerad fastighetsförvaltare - Kvalificerad fastigh…

Kvalificerad fastighetsförvaltning är en heltäckande utbildning på 16 dagar, uppdelade på sex tillfällen. Den passar dig som vill utvecklas och ta...

9 okt 2017 - 14 sep 2018 (10 platser kvar)

Läs mer & boka

Diplomerad Byggprojektledare

Kursens innehåll är anpassat till din roll som projektledare i ett byggprojekt och därför unik i sitt slag. Vare sig du arbetar i små eller stora...

5 dec 2017 - 18 apr 2018

Läs mer & boka

Kommande kurser

Tillgänglighetsdagen

Tillgänglighetsdagen 2017 har temat utomhusmiljö. Här möter du några av dem som dagligen arbetar med tillgänglighetsfrågor. Att göra tillgängligt...

26 sep 2017

Läs mer & boka

Miljöinventering av byggnader

EU:s ramdirektiv för avfall kräver att minst 70 % av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas senast 2020. För att det ska vara...

3 - 4 okt 2017 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Installationer - baskurs

Med en helhetssyn på hur en byggnad och dess installationer samverkar kan du få fram välfungerande byggnader med effektiva lösningar. En framgångsrik...

4 - 5 okt 2017

Läs mer & boka

Tillgänglighet - Baskurs

Öka din kunskap om tillgängligheten i byggnader och närmiljöer. Under två lärorika dagar får du kännedom om gällande regelverk och hur byggnaders och...

5 - 6 okt 2017 Fulltecknad

Läs mer & boka
Alla kurser