Fastighet

Fastighet - Affärer och ekonomi
2017-02-20 Ekonomi - baskurs för fastighet/bygg 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-18 Ekonomi - baskurs för fastighet/bygg 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-08 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-04 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-24 Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-02 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-08 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-06 Hyresförhandlingar för lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-11 Hyresförhandlingar för lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-18 Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-26 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-25 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Arbetsmiljö
2017-05-15 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr STOCKHOLM Boka
Effektiva metoder för att undvika sanktionsavgifter 2 dgr   Intresse
Fastighet - Energi
Belysningsdesign 2 dgr   Intresse
Fastighetsautomation 2 dgr   Intresse
2017-05-04 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Förvaltning och utveckling
BIM i förvaltning 1 dag   Intresse
2017-06-13 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dgr   Intresse
2017-05-10 Fastighetsbildning för förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
Grundläggande BIM 1 dag   Intresse
2017-02-09 Installationssamordning - problemlösaren i byggprojektet 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-06 Introduktion till fastighetsbranschen 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-04-03 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr Stockholm Boka
2017-10-09 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-23 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Hyres- och fastighetsjuridik
2017-05-08 Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-01 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-20 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-06-14 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-02-27 Hyresjuridik del 1, bostäder och lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-02 Hyresjuridik del 1, bostäder och lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-03 Hyresjuridik del 2, bostäder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-20 Hyresjuridik del 2, lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-16 Hyresjuridik del 2, lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-15 Hyresjuridik del 3, lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
Hyreskontrakt för lokaler 1 dag   Intresse
2017-03-13 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-09 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-29 PBL 1 dag STOCKHOLM Boka
Fastighet - Miljö
2017-03-06 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-02-14 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Fastighet - Teknisk förvaltning
2017-06-13 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighetsautomation 2 dgr   Intresse
2017-06-14 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-05 Installationer - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
Installationer-Styr och regler 1 dag   Intresse
2017-03-23 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-19 Tillgänglighet - utbildning inför certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Fastighet - Upphandling och avtal
2017-04-05 Aff - Grund Förvaltningsjuridik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-06-13 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dgr   Intresse
Konsultavtalet - ABK 09 1 dag   Intresse
Offentlig upphandling 2 dgr   Intresse