Fastighet

Fastighet - Affärer och ekonomi
2017-09-18 Ekonomi - baskurs för fastighet/bygg 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-04 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-29 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-13 Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-08 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-11 Hyresförhandlingar för lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-18 Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-25 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Arbetsmiljö
2017-11-23 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Energi
2017-11-28 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Förvaltning och utveckling
2017-10-09 Diplomerad fastighetsförvaltare - Kvalificerad fastighetsförvaltning 16 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-21 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dgr   Intresse
Fastighetsbildning för förvaltare 2 dgr   Intresse
2017-11-07 Fuktkunskap vid projektering 2 dgr STOCKHOLM Boka
Innovation Crash Course 2 dgr   Intresse
2017-09-21 Installationssamordning - problemlösaren i byggprojektet 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-05 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-12-07 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Hyres- och fastighetsjuridik
2017-11-06 Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-20 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-20 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-02 Hyresjuridik del 1, bostäder och lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
Hyresjuridik del 2, bostäder 2 dgr   Intresse
2017-10-16 Hyresjuridik del 2, lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
Hyresjuridik del 3, lokaler 2 dgr   Intresse
Hyreskontrakt för lokaler 1 dag   Intresse
2017-10-09 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-26 PBL 1 dag STOCKHOLM Boka
2018-03-20 PBL 1 dag STOCKHOLM Boka
Fastighet - Miljö
2017-09-20 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-10-03 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2018-03-07 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Fastighet - Teknisk förvaltning
2017-11-21 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-20 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-04 Installationer - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-11-23 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
2017-10-05 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-12-07 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-19 Tillgänglighet - utbildning inför certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Fastighet - Upphandling och avtal
2017-10-25 Aff - Grund Förvaltningsjuridik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-21 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dgr   Intresse
Konsultavtalet - ABK 09 1 dag   Intresse