Om BFAB

BFAB är bygg- och fastighetssektorns ledande utbildningsföretag.

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till sektorn och är delägt av intresseorganisationerna Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen med STF Ingenjörsutbildning AB som huvudägare.

Vår ambition är att vara ett heltäckande utbildningsföretag för dig inom bygg- och fastighetssektorn med allt i från endagskurser och seminarier till längre utbildningar uppdelat i flera block. Våra föreläsare tar vi från yrkeslivet och de har ofta lång erfarenhet inom sina områden. Förutom att få ta del av deras kunskap lär du dig också mycket av andra kursdeltagares erfarenheter och du får tillfälle att knyta nya kontakter.

Att vi är ett utbildningsområde inom STF Ingenjörsutbildning ger oss dessutom ett mycket brett kursutbud och vi har möjlighet att utveckla nya kurser där teknikområdena korsbefruktar varandra.

Välkommen till våra kurser!

Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning AB tillsammans med

Vi samarbetar dessutom med

 

Styrelser & Kommittéer

BFAB:s ämneskommittéer har en lång tradition bakom sig, en tradition från Teknologföreningens tid. Kommittéerna bevakar nyheter, kompetensbehov och angelägna utbildningsområden De diskuterar BFAB:s verksamhet och inriktning, och ger förslag till och synpunkter på kursprogram, föredragshållare, kurskommittéer m.m.

BFAB:s styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

 • Ruben Aronsson, ordförande
 • Magnus Höij, Svenska Teknik & Designföretagen
 • Saga Hellberg, Byggherrarna
 • Ann-Sophie Forsberg, Sveriges Byggindustrier
 • Sofie Roy-Norelid, Fastighetsägarna
 • Per Lindblad, STF Ingenjörsutbildning AB

Suppleanter

 • Joacim Öman, Svenska Teknik & Designföretagen
 • Tommy Lenberg, Byggherrarna
 • Peter Nilsson, Sveriges Byggindustrier
 • Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
 • Johan Onno, BFAB

Revisorer

 • Johan Amilon
 • Anette Envall Svahn, suppleant

Kommittén för Byggande

 • Tomas Alsmarker, Nyréns, ordförande
 • Rikard Espling, KRESP Projektledning AB
 • Stefan Danielsson, Peab Sverige AB
 • Johan Onno, BFAB
 • Daniel Markström, Jernhusen
 • Anders Röstin, Six Year Plan
 • Anna Denell, Vasakronan
 • Anna Junzell Månsson, Novitas
 • Anette Scheibe-Lorentzi, Stockholm Stad
 • Gunilla Ahrnfeldt, BFAB

Kommittén för Fastigheter

 • Katarina Wallin, Evidens
 • Agneta, Jacobsson, Cushman & Wakefield
 • David Johansson, Humlegården AB
 • Annica Ånäs, AtriumLjungberg AB
 • Anna Wingqvist, Skanska AB
 • Mattias Tegefjord, Stenvalvet
 • Gunilla Högbom, AFA Fastigheter
 • Daniel Kronheffer, Locum
 • Lena Gerlich, BFAB