Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
2017-09-19 Tillgänglighet - utbildning inför certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2017-10-26 PBL 1 dag STOCKHOLM Boka
2018-03-20 PBL 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-12-06 Planprocessen - så fungerar den 2 dgr STOCKHOLM Boka
2018-05-23 Planprocessen - så fungerar den 2 dgr STOCKHOLM Boka