Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
2017-02-14 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
2017-09-19 Tillgänglighet - utbildning inför certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2017-03-29 PBL 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-05-30 Planprocessen - så fungerar den 2 dgr STOCKHOLM Boka