Certifiering

Kurser som leder till diplomering och certifiering

STF Ingenjörsutbildning/BFAB har som mål att erbjuda dig utbildning som leder till verklighetsnära kunskaper med direkt tillämpbara färdigheter. Vi erbjuder även kurser och längre utbildningar för dig som vill bli diplomerad eller behöver få den kunskapsnivå som behövs för en certifiering. Vi har även en utbildning, MBA för ingenjörer (Executive Master of Business Administration). Det är en akademisk distansutbildning för affärsmässighet, ledarskap och företagsstrategisk kompetens. 

Kunskapsnivå och kompetensprofil fastställs i vissa fall av oss i samråd med våra  föreläsare, i andra fall av branschföretag där respektive bransch sätter nivån på villkor och normer. Det kan exempelvis vara rätten att utföra en viss verksamhet som krävs för en yrkesroll, tillträde till olika anläggningar eller enbart att avspegla en viss färdighet.

Diplomering är ett vidimerat utbildningsbevis för genomgången utbildning och uppnådda resultat bl.a. genom ett prov.

Certifiering utförs av en oberoende part (inte av oss som utbildare). Vi kan däremot säkerställa att du efter genomförd utbildning hos oss har den kompetens som behövs för för att du i ett senare skede ska kunna certifiera dig.

Diplomutbildningar:

Kurser inför certifiering: