Certifiering

Vi på STF ser en efterfrågan för utbildningar där du får möjlighet att verifierar din kunskapsinvestering. Vi erbjuder två certifieringsutbildningar inom IT & Telekom.

certifierade radiotekniker
Läs mer om Certifierad radiotekniker

 

certifierad natverkstekniker
Läs mer om Certifierad nätverkstekniker