Industriteknik

Idag ställs du inför många olika tekniska utmaningar.  STF ser till att det finns tekniska utbildningar som hjälper dig som är verksam inom området att hantera dessa utmaningar. STFs utbildningar inom detta område har stor teknisk tyngd och är många gånger unika.

Kommande kurser

Form och Läge toleranser

På kursen Form och läge toleranser lär du dig tillämpa den svenska standarden angående toleranser för form och läge. Undvik fel och reducera onödiga...

10 - 11 okt 2017

Läs mer & boka

Produktledning

- Är du blivande produktchef eller samverkar du med produktledningen från utveckling, marknad, ledning eller leverans? I den här grundkursen får du...

10 - 11 okt 2017

Läs mer & boka

Rörledningar inom industrin

Kunskap om konstruktion och beräkning av rörledningar är avgörande för en väl fungerande anläggning. På den här kursen går vi grundligt igenom detta...

13 - 17 nov 2017

Läs mer & boka
Alla kurser