EFNMS certifiering - European Expert in Maintenance Management

Svensk industri kommer allt närmare övriga europa. Arbetsmarknanden blir alltmer gemensam och det blir viktigare att översätta sin yrkeskompetens! Om du kan styrka din kompetens vid en skriftlig tentamen annordnat av Riksorganisationen Svenskt Underhåll och EFNMS kan du kalla dig för "European Expert in Maintenance Management".

Strategisk drift & underhåll samt Kvalificerad underhållsutbildning togs fram 1991 för att motsvara de krav som förväntas av en "European Expert in Maintenance Management" och har sedan dess kontinuerligt uppdaterats mot dessa krav (Här hittar du kravspecifikationen).

Riksorganisationen Svenskt Underhåll och dess europeiska samarbetsorganisation EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) är de som utför tentamen och certifiering. Se nedan för tentamensprocessen alternativt besök www.svensktunderhall.se eller www.efnms.org.

Om du vill tentera gäller följande:

Tentamen med intyg utfärdat av Riksorganisationen Svenskt Underhåll

1. Tentamen om: "Ledning och organisation" samt "Beslutsstöd" (40/55p) 4 h.
2. Tentamen om: "Drift- och anläggningssäkerhet" samt "Underhållsmetoder" (30/45p) 3,5 h.

Svenskt certifikat utfärdat av Riksorganisationen Svenskt Underhåll

3. Godkänd tentamen på punkterna 1 och 2 ovan.
4. Fem års praktisk erfarenhet inom underhåll, varav två år i ledande ställning. Av detta skall ett år ha inträffat de senaste arton månaderna.

Europeiskt certifikat utfärdat av EFNMS

5. Klarat punkterna 1-4 ovan.
6. Tentamen om: "Engelska språket avseende fackområdet underhåll". 1 h. Genomförs samma dag som 1 och 2 med samma kontroll.


För ytterligare upplysningar om tentamen kontakta:
Riksorganisationen Svenskt Underhåll, 08-664 09 25 eller kansli@svuh.se