Industriell - IT

April 2017
2017-04-05 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr   Intresse
Embedded Linux - grundkurs 5 dgr   Intresse