Alla kurser inom Industriteknik

EU-direktiv, Normer & Tillämpningar
Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr   Intresse
2017-10-16 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr   Intresse
2017-11-07 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
Färg, Målning & ytbehandling
Diplomkurs Färger & Lacker, Stockholm 13 dgr   Intresse
Färg & Lack, grundkurs 2 dgr   Intresse
Ytbehandling mot korrosion 2 dgr   Intresse
Industriell Driftsäkerhet & Underhåll
Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr   Intresse
2017-10-19 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2018-02-06 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr   Intresse
2017-10-16 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr   Intresse
Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr   Intresse
Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr   Intresse
Strategisk drift & underhåll 4 dgr   Intresse
2017-11-14 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Industriell Mätteknik
2017-10-10 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
Industriella Upphandlingar & Inköp
Systematisk industriell kravhantering 2 dgr   Intresse
Maskinelement
FMEA 2 dgr   Intresse
Materialval 2 dgr   Intresse
2017-11-14 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
2018-11-06 Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr STOCKHOLM Boka
Mekaniska Material
2017-11-14 Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
Materialval 2 dgr   Intresse
Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr   Intresse
Processteknik
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2017-10-10 ISO 17025 - Kvalitetssystemet för laboratoriet 2 dgr Stockholm Boka
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Produktutveckling
2017-12-06 Agil visuell projektledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Bli bättre på innovation 2 dgr   Intresse
FMEA 2 dgr   Intresse
2017-10-10 Form och Läge toleranser 2 dgr STOCKHOLM Boka
Innovation Crash Course 2 dgr   Intresse
2017-11-14 Konstruktion och tillverkning med plast 3 dgr GÖTEBORG Boka
Metalliska material - mekaniska egenskaper 2 dgr   Intresse
2017-10-10 Produktledning 2 dgr STOCKHOLM Boka
Systematisk industriell kravhantering 2 dgr   Intresse
2018-11-06 Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering 4 dgr STOCKHOLM Boka
Ytbehandling mot korrosion 2 dgr   Intresse
Skog, Papper & Massa
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
2017-11-13 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
Vätsketransporter & Strömningsteknik
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
2018-02-06 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-10-23 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr GÖTEBORG Boka
2018-04-24 Pumpteknik - pumpning av vätskor 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-13 Rörledningar inom industrin 5 dgr GÖTEBORG Boka
Tillämpad strömningsteknik 4 dgr   Intresse