Produktion

Februari 2017
2017-02-06 Industriventiler 3 dgr GÖTEBORG Boka
Mars 2017
2017-03-15 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
April 2017
2017-04-05 TCP/IP översikt - en introduktion till IP-teknik 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-25 ISO 17025 - Kvalitetssystemet för laboratoriet 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-26 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2017
2017-05-09 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
2017-05-16 Routing - Internetworking 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Lyftanordningar och lösa lyftredskap 2 dgr STOCKHOLM Boka
Juni 2017
2017-06-01 Personsäkerhet i underhållsarbete 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-16 Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys 3 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2017
2017-10-19 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2017
2017-11-07 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-14 Tribologi 3 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Embedded Linux - kernel and drivers 5 dgr   Intresse
Embedded Linux - grundkurs 5 dgr   Intresse
Ej schemalagda kurser
Strategisk drift & underhåll 4 dgr   Intresse
Kvalificerad underhållsutbildning 7 dgr   Intresse
Industriell Filtrering 2 dgr   Intresse
Form och Läge toleranser 2 dgr   Intresse
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse
Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr   Intresse