Alla kurser

Bygg - Miljö
2017-11-07 Fuktkunskap vid projektering 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-20 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-10-03 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2018-03-07 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Fastighet - Miljö
2017-09-20 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-10-03 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2018-03-07 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Miljö - Generellt
2017-09-20 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-11-07 REACH, säkerhetsdatablad & CLP 3 dgr STOCKHOLM Boka
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse
Miljö - Miljöledningssystem
2017-11-22 Internrevision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-09-20 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
Miljö - Miljöteknik
Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr   Intresse