El

STF utbildar dig inom elbranschen för att du ska kunna utveckla nya arbetsmetoder.
Vi ger dig kompetens som resulterar i säkrare arbetmiljö inom Elsäkerhet och Elteknik. Och med vår övningsanläggning i Avesta (Bjurfors) har du även möjlighet att få kurser med praktisk inriktning.
 
Ny Elsäkerhetslag 1 juli 2017
1 juli 2017 träder den nya Ellagen i kraft. Det kommer att innebära ett flertal förändringar. Bland annat måste alla företag som utför elinstallationsarbete utföra egenkontroll. En annan nyhet är att titeln ”allmän behörig” ersätts med ”auktoriserad” elinstallatör.
 
Vi informerar dig löpande på våra kurser om de förändringar som nya ellagen medför.
Läs mer

Kommande kurser

Besiktning av luftledningar

Utför korrekta och väl underbyggda tillsyner av luftledningar och stolpstationer! På kursen går vi bland annat igenom gällande regelverk och...

3 - 4 maj 2017 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Rötskadebesiktning

Lär dig att kunna upptäcka, bedöma och registrera olika rötskador! Vi går bland annat igenom olika typer av röta och visar hur du kan förstärka...

5 maj 2017 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Besiktning i praktiken

Under kursen ges möjlighet att under sakkunnig ledning skaffa sig praktisk erfarenhet kring besiktning av lågspänningsinstallationer. Efter genomgång...

16 - 17 maj 2017 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Reläskydd för driftpersonal

Här får du kunskap om reläskyddens funktioner och vikten av att tolka indikeringar av olika signaler.Om rapportering och agerande sker på rätt sätt...

16 - 17 maj 2017 (7 platser kvar)

Läs mer & boka
Alla kurser