Kurser Utbildning inom El

El - Besiktning/Tillsyn
2017-10-24 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr   Intresse
2017-05-03 Besiktning av luftledningar 2 dgr Bjurfors Boka
2017-05-16 Besiktning av nätstationer och kabelskåp 2 dgr Bjurfors Boka
2017-05-16 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-28 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr   Intresse
2017-09-12 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-05 Rötskadebesiktning 1 dag Bjurfors Boka
El - Arbete med spänning
AMS-Hsp-Isolerhandske-Luftledning 10-36 kV 3 dgr   Intresse
AMS-HSP-Isolerhandske-Stationsanläggn. 10-36 kV 3 dgr   Intresse
2017-09-12 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2017-10-24 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2017-10-02 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2017-11-20 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2017-05-02 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
2017-11-06 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
Arbete med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Stamnät - E9 4 dgr   Intresse
2017-11-13 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Lokalnät - E5 5 dgr AVESTA Boka
2018-01-29 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Regionnät - E6 4 dgr AVESTA Boka
2017-10-17 Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dgr AVESTA Boka
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Repetition 1 dag   Intresse
2017-06-14 Bjurforsdagarna - Elkraftbranschens kompetensdagar 2 dgr AVESTA Boka
El - Arbetsmiljö
2017-11-06 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-15 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
ESA Vattenvägar- Vattenkraftens säkerhetsanvisningar 1 dag   Intresse
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr   Intresse
Åskskydd 1 dag   Intresse
El - Behörighetsutbildning
2017-09-20 Allmän behörighet för elinstallation - ABL elbehörighet 16 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-11 Ellära med viss matematik 4 dgr Stockholm Boka
2017-09-12 Högspänningsdelen för Allmän behörighet-AB 4 dgr Stockholm + Bjurfors Boka
2018-05-16 Högspänningsdelen för Allmän behörighet-AB 4 dgr Stockholm + Bjurfors Boka
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
El - Distrubitionsmontör
2017-05-03 Besiktning av luftledningar 2 dgr Bjurfors Boka
2017-05-16 Besiktning av nätstationer och kabelskåp 2 dgr Bjurfors Boka
2017-06-14 Bjurforsdagarna - Elkraftbranschens kompetensdagar 2 dgr AVESTA Boka
2017-08-21 EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dgr AVESTA Boka
2018-01-15 EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dgr AVESTA Boka
2017-05-18 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2017-05-18 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Jönköping Boka
2017-06-13 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-10-03 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-11-14 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Göteborg Boka
2017-09-27 Kabelfelsökning 2 dgr AVESTA Boka
2017-11-27 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
2018-03-19 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
Krafttransformatorer 3 dgr   Intresse
Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr   Intresse
Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag   Intresse
2017-09-18 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2018-01-22 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2018-04-09 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2017-10-30 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2018-02-19 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2018-05-28 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2017-10-09 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2017-10-10 Potentialutjämning 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-21 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr   Intresse
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
2017-05-05 Rötskadebesiktning 1 dag Bjurfors Boka
2017-05-30 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr STOCKHOLM Boka
Åskskydd 1 dag   Intresse
El - Dokumentation elkraft
AMA EL 16 2 dgr   Intresse
El - Föreskrifter - Elsäkerhet
2017-11-06 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-06-15 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-10-02 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-12-04 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-10-24 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-05-16 Besiktning i praktiken 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-28 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-11-15 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-05-30 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-10-10 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr Stockholm Boka
2017-11-21 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-10-11 Ellära med viss matematik 4 dgr Stockholm Boka
2017-12-04 ELSÄK 17 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2017-12-04 ELSÄK 17 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2017-12-05 ELSÄK 17 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2017-05-18 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Jönköping Boka
2017-06-13 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-10-03 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-11-14 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Göteborg Boka
2017-05-30 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-09-06 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-10-17 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Jönköping Boka
2017-11-21 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm Boka
ESA 14 i verkligheten 2 dgr   Intresse
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse
ESA Röjning 1 dag   Intresse
2017-09-12 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr STOCKHOLM Boka
Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr   Intresse
Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag   Intresse
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr   Intresse
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
El - Industriell elteknik
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr   Intresse
2017-10-19 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-27 Kabelfelsökning 2 dgr AVESTA Boka
2017-10-10 Potentialutjämning 1 dag STOCKHOLM Boka
Praktisk elteknik - Baskurs 3 dgr   Intresse
Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning 3 dgr   Intresse
Praktisk elteknik-Apparater och motorer 3 dgr   Intresse
Åskskydd 1 dag   Intresse
El - Jordning - EMC
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr   Intresse
EMC - skärmning och jordning 2 dgr   Intresse
Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr   Intresse
2017-05-16 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr   Intresse
2017-10-10 Potentialutjämning 1 dag STOCKHOLM Boka
Åskskydd 1 dag   Intresse
El - Luftledningar
2017-06-14 Bjurforsdagarna - Elkraftbranschens kompetensdagar 2 dgr AVESTA Boka
El - Mätteknik
2017-05-18 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2017-09-27 Kabelfelsökning 2 dgr AVESTA Boka
El - Projektering
AMA EL 16 2 dgr   Intresse
Elteknisk grundkurs 2 dgr   Intresse
Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr   Intresse
Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr   Intresse
Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag   Intresse
Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr   Intresse
2017-11-13 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Reläskydd
2017-10-09 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr   Intresse
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-21 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
2017-10-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr   Intresse
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
2017-05-30 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr STOCKHOLM Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
El - Strömförsörjning
Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr   Intresse
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr   Intresse
Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr   Intresse
2017-11-13 Reservkraftprojektering 3 dgr STOCKHOLM Boka
El - Underhåll av elanläggningar
Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr   Intresse
Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr   Intresse
2017-05-18 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2017-05-16 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
Krafttransformatorer 3 dgr   Intresse
2017-10-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
Energiproduktion – Allmänt
Konvertera till biobränsle 2 dgr   Intresse
2017-10-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
Energiproduktion – Vattenkraft
2017-11-21 Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering 2 dgr STOCKHOLM Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
Vattenkraftteknik 3 dgr   Intresse