Kurser Utbildning inom El

El - Besiktning/Tillsyn
2017-02-09 Ansvar för elinstallationsarbete - vd eller elinstallatör? 1 dag GÖTEBORG Boka
2017-03-07 Besiktning av elinstallationer 2 dgr Stockholm Boka
2017-10-24 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-04-24 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-03 Besiktning av luftledningar 2 dgr Bjurfors Boka
2017-04-25 Besiktning av nätstationer och kabelskåp 2 dgr Bjurfors Boka
2017-05-16 Besiktning i praktiken 2 dgr Stockholm Boka
2017-11-28 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-03-21 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-09-12 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-27 Rötskadebesiktning 1 dag Bjurfors Boka
El - Arbete med spänning
AMS-Hsp-Isolerhandske-Luftledning 10-36 kV 3 dgr   Intresse
AMS-HSP-Isolerhandske-Stationsanläggn. 10-36 kV 3 dgr   Intresse
2017-03-14 Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1 3 dgr AVESTA Boka
2017-02-13 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2017-04-03 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Lokalnät - E2 5 dgr AVESTA Boka
2017-03-20 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Regionnät - E3 4 dgr AVESTA Boka
Arbete med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Stamnät - E9 4 dgr   Intresse
Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Lokalnät - E5 5 dgr   Intresse
2017-01-30 Arbete Med Spänning - Isolerstång - Stationsanläggningar - Regionnät - E6 4 dgr AVESTA Boka
2017-03-28 Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning 2 dgr AVESTA Boka
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Repetition 1 dag   Intresse
2017-06-14 Bjurforsdagarna 2 dgr AVESTA Boka
El - Arbetsmiljö
2017-04-03 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-02-01 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-04-27 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-06-15 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-03-22 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-04 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-11-15 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
ESA Vattenvägar- Vattenkraftens säkerhetsanvisningar 1 dag   Intresse
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr   Intresse
Åskskydd 1 dag   Intresse
El - Behörighetsutbildning
2017-09-11 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
2017-02-09 Ansvar för elinstallationsarbete - vd eller elinstallatör? 1 dag GÖTEBORG Boka
Ellära med viss matematik 4 dgr   Intresse
2017-09-12 Högspänningsdelen för Allmän behörighet-AB 4 dgr Stockholm + Bjurfors Boka
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
El - Belysningar
Belysningsdesign 2 dgr   Intresse
El - Distrubitionsmontör
2017-05-03 Besiktning av luftledningar 2 dgr Bjurfors Boka
2017-04-25 Besiktning av nätstationer och kabelskåp 2 dgr Bjurfors Boka
2017-06-14 Bjurforsdagarna 2 dgr AVESTA Boka
2017-08-21 EBR Diplomerad Distributionselektriker 20 dgr AVESTA Boka
2017-05-18 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2017-02-16 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-04-06 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Göteborg Boka
2017-05-18 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Jönköping Boka
2017-06-13 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-10-03 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-11-14 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Göteborg Boka
2017-04-19 Kabelfelsökning 2 dgr AVESTA Boka
2017-03-06 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
2017-11-27 Kraftkabelteknik 4 dgr AVESTA Boka
2017-04-25 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
2017-04-25 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-27 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag Stockholm Boka
2017-01-23 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2017-09-18 Luftledning - Friledning/BLL 4 dgr AVESTA Boka
2017-02-20 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2017-10-30 Luftledning - Hängkabel 4 dgr AVESTA Boka
2017-10-09 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
Potentialutjämning 1 dag   Intresse
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-18 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-14 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr LIDINGÖ Boka
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
2017-04-27 Rötskadebesiktning 1 dag Bjurfors Boka
2017-05-30 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr STOCKHOLM Boka
Åskskydd 1 dag   Intresse
El - Dokumentation elkraft
2017-02-22 AMA EL 16 2 dgr STOCKHOLM Boka
El - Föreskrifter - Elsäkerhet
2017-02-09 Ansvar för elinstallationsarbete - vd eller elinstallatör? 1 dag GÖTEBORG Boka
2017-04-03 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
BAS P och BAS U English version 1 dag   Intresse
2017-03-07 Besiktning av elinstallationer 2 dgr Stockholm Boka
2017-10-24 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-05-16 Besiktning i praktiken 2 dgr Stockholm Boka
2017-11-28 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-03-22 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-04 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-11-15 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-03-28 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr Stockholm Boka
2017-05-30 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-10-10 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr Stockholm Boka
2017-11-21 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr GÖTEBORG Boka
Ellära med viss matematik 4 dgr   Intresse
ELSÄK 16 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag   Intresse
2017-03-14 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Göteborg Boka
2017-05-30 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-10-17 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Jönköping Boka
2017-02-16 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-04-06 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Göteborg Boka
2017-05-18 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Jönköping Boka
2017-06-13 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-10-03 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-11-14 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Göteborg Boka
ESA 14 i verkligheten 2 dgr   Intresse
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse
ESA Röjning 1 dag   Intresse
2017-09-12 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-25 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-27 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag Stockholm Boka
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr   Intresse
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
El - Industriell elteknik
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr   Intresse
2017-10-19 Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighetsautomation 2 dgr   Intresse
2017-04-19 Kabelfelsökning 2 dgr AVESTA Boka
Potentialutjämning 1 dag   Intresse
Praktisk elteknik - Baskurs 3 dgr   Intresse
Praktisk elteknik - Schemaläsning & felsökning 3 dgr   Intresse
Praktisk elteknik-Apparater och motorer 3 dgr   Intresse
Åskskydd 1 dag   Intresse
El - Jordning - EMC
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr   Intresse
EMC - skärmning och jordning 2 dgr   Intresse
2017-03-21 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-02-07 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
Potentialutjämning 1 dag   Intresse
Åskskydd 1 dag   Intresse
El - Luftledningar
2017-06-14 Bjurforsdagarna 2 dgr AVESTA Boka
El - Mätteknik
2017-05-18 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
Fastighetsautomation 2 dgr   Intresse
2017-04-19 Kabelfelsökning 2 dgr AVESTA Boka
El - Projektering
2017-02-22 AMA EL 16 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-04 Elteknisk grundkurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-03-21 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Kabelförläggning i mark – för beställare 1 dag   Intresse
2017-04-25 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-27 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag Stockholm Boka
2017-02-07 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
Reservkraftprojektering 3 dgr   Intresse
El - Reläskydd
2017-10-09 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2017-02-07 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-18 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-03-14 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr LIDINGÖ Boka
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse
2017-05-30 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr STOCKHOLM Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
El - Strömförsörjning
2017-09-11 Allmän behörighet för elinstallation - ABL 16 dgr STOCKHOLM Boka
Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr   Intresse
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr   Intresse
2017-05-09 Reservkraft - drift och underhåll 2 dgr AVESTA Boka
Reservkraftprojektering 3 dgr   Intresse
El - Underhåll av elanläggningar
Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift 2 dgr   Intresse
2017-04-24 Besiktning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-18 Elmätning i distributionsnät 2 dgr Stockholm Boka
2017-05-16 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-25 Krafttransformatorer 3 dgr Stockholm Boka
2017-10-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
Energiproduktion – Allmänt
Konvertera till biobränsle 2 dgr   Intresse
2017-10-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
Energiproduktion – Vattenkraft
Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering 2 dgr   Intresse
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
2017-04-24 Vattenkraftteknik 3 dgr stockholm Boka