Föreskrifter - Elsäkerhet

Februari 2017
2017-02-09 Ansvar för elinstallationsarbete - vd eller elinstallatör? 1 dag GÖTEBORG Boka
2017-02-16 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
Mars 2017
2017-03-07 Besiktning av elinstallationer 2 dgr Stockholm Boka
2017-03-14 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Göteborg Boka
2017-03-22 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr Stockholm Boka
2017-03-28 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr Stockholm Boka
April 2017
2017-04-03 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-04-04 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-04-06 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Göteborg Boka
2017-04-25 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-27 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag Stockholm Boka
Maj 2017
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-16 Besiktning i praktiken 2 dgr Stockholm Boka
2017-05-18 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Jönköping Boka
2017-05-30 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-05-30 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr GÖTEBORG Boka
Juni 2017
2017-06-13 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
September 2017
2017-09-12 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2017
2017-10-03 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-10-10 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr Stockholm Boka
2017-10-17 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Jönköping Boka
2017-10-24 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
November 2017
2017-11-14 ESA 14 - Repetitionskurs en dag 1 dag Göteborg Boka
2017-11-15 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-11-21 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-11-28 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
Kurser som genomförs på begäran
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr   Intresse
ESA Röjning 1 dag   Intresse
Ej schemalagda kurser
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse
ESA 14 i verkligheten 2 dgr   Intresse
ELSÄK 16 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag   Intresse
Ellära med viss matematik 4 dgr   Intresse
BAS P och BAS U English version 1 dag   Intresse