Föreskrifter - Elsäkerhet

September 2017
2017-09-06 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-09-12 Högspänningsinstallationer och jordningssystem 2 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2017
2017-10-02 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-10-03 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Stockholm Boka
2017-10-10 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-10-11 Ellära med viss matematik 4 dgr Stockholm Boka
2017-10-17 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Jönköping Boka
2017-10-24 Besiktning av elinstallationer 2 dgr GÖTEBORG Boka
November 2017
2017-11-06 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-08 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-14 ESA 14 - Fackkunnig Repetition en dag 1 dag Göteborg Boka
2017-11-15 Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-11-21 ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-11-21 Elinstallationsreglerna - 2017, SS 436 40 00 utgåva 3 2 dgr GÖTEBORG Boka
2017-11-28 Besiktning i praktiken 2 dgr GÖTEBORG Boka
December 2017
2017-12-04 ELSÄK 17 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2017-12-04 ELSÄK 17 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2017-12-04 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2017-12-05 ELSÄK 17 - Elsäkerhetsdagarna 1 dag Stockholm-Arlanda Boka
2018-03-06 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
2018-04-09 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2018-05-22 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
Olycksutredning. Risk- och händelseanalys 2 dgr   Intresse
ESA Röjning 1 dag   Intresse
Ej schemalagda kurser
Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag   Intresse
Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr   Intresse
ESA Industri & Installation 1 dag   Intresse
ESA 14 i verkligheten 2 dgr   Intresse