Jordning - EMC

Februari 2017
2017-02-07 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
Mars 2017
2017-03-21 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2017
2017-05-16 Jordning av högspänningsanläggningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
Kurser som genomförs på begäran
EMC - skärmning och jordning 2 dgr   Intresse
Ej schemalagda kurser
Åskskydd 1 dag   Intresse
Potentialutjämning 1 dag   Intresse
Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder 2 dgr   Intresse